Zastosowanie miedzi przeciwdrobnoustrojowej w urządzeniach medycznych

Jednym ze sposobów zapobiegania rozwojowi infekcji szpitalnych, na które choruje coraz większa ilość osób na całym świecie, może być zastosowanie miedzi przeciwdrobnoustrojowej w produkcji urządzeń medycznych używanych w placówkach szpitalnych. Sprawdźmy, jakie istotne cechy posiada tego rodzaju miedź oraz jakie elementy można z niej wytworzyć, aby zachować czystość mikrobiologiczną powierzchni dotykowych.

Bakterie przyczyną zakażeń szpitalnych

Każdy hospitalizowany pacjent jest narażony na zakażenia szpitalne, których przyczyną są drobnoustroje rozwijające się na stołach, klamkach lub poręczach – twierdzi ekspert z firmy INMED-Karczewscy, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji urządzeń medycznych. Na szczęście przeprowadzone testy laboratoryjne oraz badania kliniczne w amerykańskich szpitalach potwierdzają, że przeciwdrobnoustrojowe stopy miedzi są skuteczne w walce z bakteriami występującymi na powierzchniach szpitalnych często dotykanych przez pacjentów – poręczy łóżek, stolików przyłóżkowych czy stojaków do kroplówek. Wniosek, jaki wypłynął z owych badań, był jednoznaczny – zastąpienie najczęściej dotykanych powierzchni w szpitalach elementami wyprodukowanymi z przeciwdrobnoustrojowej miedzi (Cu+) zmniejszy ryzyko zakażeń.

Gdzie znajduje zastosowanie miedź przeciwdrobnoustrojowa?

Rozwiązanie takie jest najczęściej stosowane w placówkach szpitalnych, nie tylko amerykańskich. Wykonane z przeciwdrobnoustrojowej miedzi urządzenia medyczne można spotkać również w szpitalach w angielskim Manchesterze, francuskim Rambouillet, holenderskim Groningen, a także we Wrocławiu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego czy też na nowych blokach operacyjnych Szpitala MCZ w Lubinie.

Oprócz służby zdrowia, powierzchnie dotykowe z miedzi przeciwdrobnoustrojowej wykorzystuje się w domach opieki zdrowotnej dla osób starszych i dzieci oraz w przestrzeni publicznej, w której gromadzi się bardzo duża ilość osób – w ciągach komunikacyjnych lotnisk, dworców kolejowych, w szkołach, urzędach czy w komunikacji publicznej.

Dlaczego miedź przeciwdrobnoustrojowa?

Miedź przeciwdrobnoustrojowa ze znakiem Cu+ to miedź i stopy miedzi o zawartości ponad 60% tego pierwiastka, zarejestrowane przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA – Environmental Protection Agency). Materiał ten jest bardzo skuteczny w walce z drobnoustrojami patogenicznymi ze względu na samoistne właściwości przeciwdrobnoustrojowe miedzi. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska zarejestrowała 503 stopy miedzi. To jedyne materiały stałe, mające zdolność zabijania chorobotwórczych mikroorganizmów. Miedź przeciwdrobnoustrojowa nie traci swoich własności na skutek zawilgocenia, zanieczyszczenia oraz utleniania. Cechami przemawiającymi za jej stosowaniem są również: bezpieczeństwo w użyciu, estetyka oraz nieszkodliwość dla ludzi i środowiska.

Licencja Cu+

INMED jest licencjonowanym Partnerem Cu+. Oznaczenie wyrobów tym znakiem oznacza, iż materiały z których wykonano powierzchnie dotykowe zostały przebadane i zarejestrowane przez EPA oraz spełniają wszystkie wymogi (technologiczne, materiałowe i prawne). Europejski Instytut Miedzi jest jedynym uprawnionym podmiotem w Europie Centralnej, przyznającym licencję na stosowanie tego znaku przez firmy produkujące sprzęt i urządzenia medyczne dla Szpitali.

Więcej  informacji można znaleźć na stronie www.cuplus.pl