Zastosowania kruszyw hutniczych

Kruszywa hutnicze znajdują coraz większe zastosowanie w drogownictwie oraz budownictwie. Przede wszystkim są one tańsze niż kruszywa naturalne, a przy tym charakteryzują się porównywalnymi właściwościami fizyko-mechanicznymi. To między innymi te cechy sprawiają, że kruszywa hutnicze są tak popularne.

Lepsze od kruszyw naturalnych?

Kruszywa produkowane z żużla hutniczego z produkcji bieżącej, w odróżnieniu od żużla z hałdy muszą być wcześniej leżakowane przez okres co najmniej sześciu miesięcy na tzw. składowisku stabilizacyjnym. W ich skład wchodzą przede wszystkim krzemiany magnezu i wapnia, tlenki manganu i żelaza, które wykrystalizowały się na skutek powolnego procesu studzenia.

Pod względem wytrzymałości kruszywa hutnicze są niemal tak samo dobre jak kruszywa pochodzenia naturalnego. Spełniają wszystkie stawiane im wymaganie jakościowe i ekologiczne, a przy tym nie zanieczyszczają wód gruntowych czy gleby. Dlatego też coraz częściej stosuje się je w drogownictwie do produkcji autostrad, dróg, poboczy czy parkingów oraz w budownictwie kolejowym. Ich produkcja jest ściśle związana z gospodarką odpadami i stanowi realizację celów i zasad z nią związanych.

Główny budulec dróg i autostrad

To właśnie te wszystkie zalety kruszyw pochodzenia hutniczego sprawiły, że są one coraz częściej i chętniej wykorzystywane podczas budowy autostrad. Przede wszystkim doskonale sprawdzają się na odcinkach o większym obciążeniu ruchowym. Poza tym wykorzystywane są również podczas modernizowania nawierzchni samochodowych torów wyścigowych, z uwagi na swoją szorstkość.

Zastosowanie kruszyw hutniczych jako kruszyw alternatywnych przyczynia się w znacznym stopniu do zwiększenia rentowności prowadzonych inwestycji drogowych. Poza tym pozwala również chronić złoża surowców naturalnych przed zbyt dużą eksploatacją. Prowadzi też do likwidacji istniejących już składowisk odpadów hutniczych. W ten sposób w życie wdrażane są zasady zrównoważonego rozwoju oraz działania proekologiczne. Ponadto po składowiskach pozostają miejsca, które można na nowo zagospodarować. Mogą być wykorzystane między innymi pod różnego rodzaju inwestycje. Aby móc skorzystać z tych wszystkich zalet, warto zaopatrywać się w kruszywa od sprawdzonych producentów, np. firmy Ekoprod.