Zasady prowadzenia uproszczonej księgowości

Każdy początkujący przedsiębiorca musi wybrać odpowiednią dla siebie formę prowadzenia księgowości. Jest to o tyle trudna decyzja, że należy podjąć ją przed rejestracją działalności. Jednakże w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem jest uproszczona księgowość, która nie wymaga żadnych skomplikowanych narzędzi analityczno-finansowych. W naszym artykule wyjaśniamy, na czym polega tego rodzaju księgowość, nazywana również małą, oraz jakie są jej formy.

ksiegowa

Co oznacza uproszczona księgowość?

Uproszczona księgowość oznacza zbiór zasad, które dotyczą procedury gromadzenia danych finansowych. Są one bardzo proste, dzięki czemu nawet niewielkie podmioty gospodarcze mogą obliczyć swoje zobowiązania podatkowe w łatwy sposób.

Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ skomplikowana księgowość wymaga poniesienia kosztów i generowałaby więcej problemów niż korzyści – wyjaśnia właścicielka Kancelarii Księgowo-Podatkowej Abacus, działającej na terenie Warszawy.

Wspomnieliśmy, że jest to dobra opcja dla małych przedsiębiorstw. Kto jednak dokładnie może prowadzić uproszczoną księgowość? Zarówno osoby fizyczne i spółdzielnie socjalne, jak i spółki cywilne, jawne oraz partnerskie, ale jedynie w przypadku, gdy uzyskane przez nie przychody z tytułu sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych wyniosły w poprzednim roku obrotowym mniej niż 1,2 miliona euro. Przekroczenie tego progu skutkuje obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości.

Trzy podstawowe formy uproszczonej księgowości

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie uproszczonej księgowości, ma do wyboru trzy formy:

  1. Ryczałt ewidencjonowany – przedsiębiorca nie uwzględnia w tej sytuacji w rozliczeniu żadnych kosztów, płaci stałą stawkę podatku od całości przychodu. Chociaż stawki są niższe w porównaniu do skali podatkowej, jest to forma opłacalna w określonych przypadkach ze względu na brak rozliczania kosztów.
  2. Karta podatkowa – jest ona dostępna jedynie dla niektórych form działalności gospodarczej, a stawka podatku nie jest zależna od osiąganego przychodu, a od wielkości miejscowości, w której jest prowadzona działalność, a także od liczby pracowników w przedsiębiorstwie. W tym przypadku stawka jest odczytywana z tabeli.
  3. Księga Przychodów i Rozchodów – jest to najpopularniejsza forma prowadzenia uproszczonej księgowości, zwłaszcza przez jednoosobowe działalności gospodarcze. Podatek płacony jest od zysków, a przedsiębiorca może rozliczać się za pomocą skali podatkowej (18% i 32%) lub stawki podatku liniowego – 19%.