Zasady dziedziczenia po zmarłym, który nie pozostawił testamentu

Strata bliskiej osoby to zawsze trudny moment dla rodziny i bliskich, dotyczy to także kwestii spadkowych. Warto wtedy posiadać wiedzę na temat prawa zawartego w kodeksie cywilnym, określającego przepisy podziału majątku w przypadku gdy zmarła osoba nie pozostawiła po sobie testamentu. Jak wygląda podział majątku w takim przypadku?

kancelaria-adwokacka

Komu przypada spadek?

Jak powszechnie wiadomo, w sytuacji dziedziczenia największe znaczenie podczas podziału  majątku ma ostatnia wola osoby zmarłej. Co jednak stanie się, gdy taka osoba nie pozostawiła po sobie testamentu? Kto decyduje o podziale majątku w takiej sytuacji i kto znajduje się wówczas w uprzywilejowanym położeniu? O tym i innych szczegółach związanych z dziedziczeniem bez testamentu dowiesz się dzięki lekturze poniższego tekstu.

Sprawy spadkowe reguluje kodeks cywilny, określający krąg spadkobierców zmarłego następująco: osoby dziedziczące w pierwszej kolejności to takie, z którymi osobę zmarłą łączyły więzy krwi, a także związek małżeński lub przysposobienie, a zatem na mocy ustawy dziedziczyć mogą: małżonek, dzieci, wnuki oraz prawnuki, rodzice, rodzeństwo, a także zstępni rodzeństwa, natomiast ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku dopuszcza jeszcze do tego kręgu dziadków i pasierbów.

Obsługa prawna spadkobierców

Obecnie można wyróżnić kilka grup spadkobierców. Do pierwszej grupy należą małżonek oraz dzieci spadkodawcy lub zstępni dziecka w przypadku, gdy nie dożyło ono otwarcia spadku. Warto zaznaczyć, że w kwestii pierwszeństwa do dziedziczenia nie ma znaczenia, czy dzieci pochodzą z małżeństwa, czy też ze związku pozamałżeńskiego. Ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku dzieci adoptowanych.

Drugą grupę stanowią małżonek, rodzice oraz rodzeństwo zmarłego, a także zstępni rodzeństwa, jeśli rodzeństwo nie żyje. W sytuacji gdy nie ma nikogo w tych dwóch grupach, spadek dziedziczą dziadkowie spadkodawcy oraz zstępni dziadków. Jeśli małżonek pozostaje w separacji, to prawo do odziedziczenia majątku nie jest mu przyznane. Stan taki obowiązuje od momentu uznania separacji przez sąd aż do momentu zniesienia separacji. W przypadku gdy żadna z tych osób nie jest brana pod uwagę z różnych powodów (np. śmierci lub wydziedziczenia), wówczas majątek dziedziczą pasierbowie.

Kiedy spadek trafia do gminy lub Skarbu Państwa?

Ostatni możliwy przypadek, czyli czwarta grupa spadkobierców, to Skarb Państwa lub gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeśli natomiast nie można ustalić ostatniego miejsca zamieszkania lub miejsce to znajdowało się poza granicami kraju, wówczas majątek dziedziczy Skarb Państwa.

Jak widać, polskie prawo dopuszcza bardzo wiele osób do ewentualnego podziału majątku. Podane tu informacje pozwalają zorientować się w sytuacji prawnej rodziny spadkodawcy. Ponieważ często sytuacja wymaga fachowej wiedzy eksperta z zakresu prawa cywilnego, warto skorzystać z porady prawnej w kancelarii adwokackiej, takiej jak Kancelarie Adwokackie w Koninie i Słupcy.

śr. ocena 5 / głosów 5