Zalety kotłów na biomasę

Kotły na biomasę to coraz częściej spotykane w polskich domach rozwiązanie z zakresu ogrzewania. Nic w tym zresztą dziwnego, zważywszy na liczne zalety tego właśnie rodzaju urządzeń. Prezentujemy je poniżej, mając nadzieję, że przekonają niezdecydowanych inwestorów, którzy wciąż jeszcze zastanawiają się nad wyborem źródła ciepła do nowej lub modernizowanej instalacji grzewczej.

kociol-na-biomase

Na wstępie warto poczynić rozróżnienie na kotły jedno- i wielopaliwowe. Konstrukcja i mechanizm działania tych ostatnich, jak sama nazwa wskazuje, umożliwia spalanie więcej niż jednego rodzaju biomasy. Trzeba bowiem wiedzieć, że pod tym pojęciem kryją się tak różne materiały, jak drewno, drewniane trociny i wióry (również w postaci sprasowanej, czyli pelletu i brykietów), słoma, ziarna zbóż, pestki owoców i odpady produkcji rolniczej w rodzaju łodyg kukurydzy, traw, lucerny albo wysłodków buraczanych, a nawet odchody zwierząt roślinożernych.

Tanie w eksploatacji

Jak widać, kotły na biomasę to strzał w dziesiątkę zwłaszcza w przypadku gospodarstw rolnych, cechujących się sporą samowystarczalnością, jeśli chodzi o zaopatrzenie w paliwo.

Niewygórowane ceny biomasy przekonują zresztą wielu użytkowników niezwiązanych z rolnictwem, gdyż są znacznie niższe niż ceny gazu ziemnego, oleju opałowego czy prądu – mówi specjalista z internetowego sklepu z kotłami 499.com.pl.

Dobre dla zdrowia i środowiska

W 100 proc. odnawialna (a jednocześnie mniej zawodna niż choćby wiatr czy słońce) biomasa ma nad tradycyjnymi paliwami również inną przewagę. W wyniku jej spalania do atmosfery przedostaje się bowiem znacznie mniej szkodliwych substancji w rodzaju tlenków azotu, dwutlenku siarki czy tlenku węgla. Dwutlenek węgla jest zaś w tym procesie wydzielany w ilości nie większej niż ta, którą podczas swego wzrostu pochłonęły rośliny wykorzystane do produkcji biomasy. Oznacza to, że ogrzewanie domu kotłem na biomasę nie przyczynia się do zwiększenia efektu cieplarnianego. Do tych natomiast, których nie przekonują argumenty ekologiczne, niech przemówi fakt, że powietrze wokół takiego domu jest po prostu czystsze i zdrowsze.

Czystość i wygoda

Podobnie rzecz ma się zresztą także z samą obsługą kotła. W przeciwieństwie np. do tego węglowego, nie ma tu brudzącego pyłu, który generuje konieczność przebrania się przy okazji każdej wizyty w kotłowni. W przypadku kotłów na biomasę wyposażonych w automatyczny podajnik wizyty te nie będą też bardzo częste – paliwo w zasobniku wystarczy bowiem uzupełniać zaledwie raz na kilka dni. Również usuwanie popiołu (którego podczas spalania biomasy powstaje istotnie mniej) jest znacznie mniej uciążliwe i nie wznieca tumanów kurzu.

Na koniec warto wspomnieć o najnowocześniejszych kotłach na biomasę, w których zaawansowane sterowniki i termostaty nadzorować będą automatyczne podawanie paliwa z zasobnika i niezbędnego do spalania powietrza w ilościach potrzebnych do uzyskania zadanej temperatury, co sprawia, że obsługa tego typu kotłów jest jeszcze łatwiejsza i mniej pracochłonna.