Zalety korzystania z kwalifikatu?

Okres siewu to czas, w którym każdy rolnik musi podjąć decyzję – czy użyć materiału kwalifikowanego, czy może ziarna z własnego zbioru? Oto kilka powodów, dla których warto zdecydować się na pierwszą opcję.

Czym jest kwalifikat?

Kwalifikowany materiał siewny, nazywany również kwalifikatem, to ziarno produkowane przez firmy nasienne z tzw. materiału bazowego. Materiał kwalifikowany przed wypuszczeniem na rynek jest szczegółowo badany pod kątem czystości odmianowej oraz spełnienia norm handlowych i jakościowych.

Zalety kwalifikatu

Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, ze kupno kwalifikatu jest słabą inwestycją – ceny tego materiału siewnego są znacznie wyższe niż koszty uzyskania ziarna z własnego zbioru. Łatwo się jednak przekonać, że branie pod uwagę jedynie ceny nie jest miarodajne. Oto zalety tego rozwiązania

  • Wyższa jakość zbiorów – wielkość zbiorów zależy w dużej mierze od czynników genetycznych. Im „czystsza” odmiana ziarna, tym większe prawdopodobieństwo, że przyniesie ono duże plony. W przypadku niektórych gatunków aż 80% powodzenia jest uzależnione od jakości materiału siewnego, pozostałe 20% to czynniki środowiskowe. Pociąga to za sobą również mniejsze zużycie materiału w porównaniu do siewu ziarnem z własnego zbioru
  • Łatwiejsza produkcja – firmy nasienne prowadzą ścisłą kontrolę wytwarzanego materiału siewnego. Rolnik korzystając z kwalifikatu ma zatem pełną świadomość potrzeb danego gatunku. Dzięki temu możliwe jest zoptymalizowanie procesu produkcji w celu maksymalizacji zbiorów
  • Łatwiejsze procedury prawne – korzystanie z ziarna z własnego zbioru odbywać się może tylko w ramach tzw. odstępstwa rolnego, któremu podlegają jedynie wybrane gatunki roślin. Rolnik chcący korzystać z własnego materiału siewnego, powinien przestrzegać przepisów dotyczących tej procedury i ponadto uiścić stosowną opłatę. Problem ten nie występuje w przypadku stosowania kwalifikatu. Planowana zmiana ustawy o ochronie prawnej odmian roślin nie zwolni rolnika z obowiązku zapłaty za odstępstwo rolne.
  • Dotacje – rolnicy chcący korzystać z kwalifikatu mogą ubiegać się o dotacje z Agencji Rynku Rolnego. Jest to dodatkowy czynnik wpływający na opłacalność tej inwestycji – otrzymujemy w ten sposób wysokiej jakości zbiory przy mniejszych nakładach finansowych

Więcej informacji na temat kwalifikowanego materiału siewnego znajdziemy na stronie Agencji Nasiennej. Warto pamiętać, że planowane zmiany w krajowej ustawie o ochronie prawnej odmian roślin nie zmienią niczego w merytorycznej i praktycznej treści niniejszego artykułu.