Zabezpieczenia antykorozyjne i naprawa konstrukcji żelbetowych

Zabezpieczenia antykorozyjne i naprawa konstrukcji żelbetowych to działania, które są konieczne dla utrzymania obiektów z betonu w stanie spełniającym wymogi trwałości, bezpieczeństwa oraz użyteczności konstrukcji. O tym, na czym polega zabezpieczanie betonu przed korozją oraz jakie naprawy konstrukcji żelbetowych wykonywane są najczęściej, przeczytasz w naszym artykule.

konstrukcja-zelbetowa

Zabezpieczenia antykorozyjne

Beton charakteryzuje się trwałością i dużą odpornością. Niemniej jednak, podobnie jak inne materiały, nie jest całkowicie odporny na wpływ czynników zewnętrznych takich jak działanie szkodliwych substancji, czynniki atmosferyczne czy obciążenia mechaniczne. Stąd zabezpieczenia antykorozyjne i naprawa konstrukcji żelbetowych to standardowe procedury mające na celu ochronę i zabezpieczanie kominów, silosów, elewacji oraz elementów mostów i wiaduktów. Rozpoczniemy od opisu procesu zabezpieczania betonu przed korozją.

Pośród metod antykorozyjnych warto zwrócić tutaj uwagę na:

  • impregnację betonów przy wykorzystaniu drobnocząsteczkowych związków silanów, siloksanów bądź fluorosilanów w sytuacji, w której konieczna jest również ochrona przed olejami,
  • czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, czyli wykorzystanie obróbki mechanicznej, polegającej na oczyszczaniu powierzchni materiału z zanieczyszczeń oraz zbędnych powłok farb w celu przygotowania materiału pod świeżą powłokę farby bądź impregnatu (w zależności od potrzeby obróbka odbywa się na sucho lub na mokro),
  • izolacje przeciwwilgociowe – izolacje zapobiegające przedostawaniu się wód gruntowych lub wody pod ciśnieniem hydrostatycznym; typowa izolacja przeciwwilgociowa to bariery hydrofobowe, które powstają na skutek nanoszenia specjalnych impregnatów przeciwwilgociowych lub izolacja tzw. pozioma pod postacią iniekcji (w materiale nawierca się rzędy otworów i wlewa płyn iniekcyjny).

Naprawa konstrukcji żelbetowych

Z czasem nie wygra nawet najskuteczniejsza metoda antykorozyjna. Owszem, może ona skutecznie opóźnić proces niszczenia, ale z pewnością go nie zatrzyma. Wówczas konieczne są naprawy.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy budowlanej Jack-Service z Warszawy:

Jedną z najczęstszych technik stosowanych przy naprawach konstrukcji żelbetowych jest tzw. torkret. Torkretowanie polega na wtryskiwaniu bądź wstrzeliwaniu w miejsce wbudowania zaprawy lub betonu. W ten sposób usuwane są m.in. ubytki w konstrukcjach. Wyróżniamy metodę mokrą oraz suchą. W metodzie mokrej wykorzystywana jest zaprawa betonowa, hydraulicznie transportowana do dyszy natryskowej, a stamtąd pneumatycznie natryskiwana w wyznaczone na obiekcie miejsce. W metodzie suchej zaś używa się mieszanki cementu i kruszywa, umieszczanej w torkretnicy, a następnie przesyłanej strumieniem stężonego powietrza do dyszy natryskowej. Wodę w tej metodzie doprowadza się osobno, a nawilżanie mieszanki odbywa się już w trakcie samego natryskiwania. Wybór metody zależy oczywiście od możliwości technicznych oraz warunków, w jakich są prowadzone roboty.

Kolejną skuteczną i popularną metodą naprawczą jest użycie taśm węglowych. Taśmy węglowe są nowoczesnym rozwiązaniem i służą zarówno do naprawy konstrukcji żelbetowych, jak i do ich wzmacniania. Produkowane są one z włókna węglowego, poddawanego procesowi poltruzji, czyli specjalnej metodzie przeciągania włókien. Taśmy umożliwiają wzmocnienie mostów i wiaduktów bez zmniejszania prześwitu pod nimi oraz pozwalają na ukrycie materiałów w bruzdach czy szczelinach wzmacnianych fragmentów obiektów. To zaś ma duże znaczenie w przypadku zabytkowych budowli, w przypadku których, jak wiadomo, zmiana wyglądu nie jest korzystna.

Na koniec warto wspomnieć metodę iniekcji ciśnieniowej. Metoda ta polega na wywiercaniu rzędów otworów, zamontowywaniu w nich iniektorów, czyli tzw. pakerów i wtłaczaniu przez nie pod ciśnieniem odpowiednio dobranych substancji uszczelniających takich jak żywice epoksydowe, poliuretanowe czy żele akrylowe.

śr. ocena 5 / głosów 5