Współpraca biznesowa z Chinami. Prognozy i perspektywy

Nie da się ukryć, że pandemia koronawirusa mocno uderzyła w globalny handel i odcisnęła piętno na światowej gospodarce. W dużej mierze ucierpiał przez to transport, a w związku z tym zakłócone zostały zarówno kontakty biznesowe, jak i łańcuchy dostaw. Ze względu na fakt, iż pierwsze ognisko zachorowań stwierdzono w Chinach, przed poważnym wyzwaniem stoją teraz przedsiębiorcy prowadzący wymianę handlową właśnie z Państwem Środka.

Wymiana handlowa z Chinami możliwości i wyzwania

Wymiana handlowa z Chinami w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu, nie tylko pod względem importowanych stamtąd dóbr, ale również z uwagi na coraz większy eksport towarów do Państwa Środka. Produkty chińskie na polskich półkach nikogo już nie dziwią, wręcz przeciwnie, są one pożądane ze względu na konkurencyjną cenę, a także wciąż zmieniającą się na plus jakość. Do najczęściej importowanych towarów z Chin należą m.in. artykuły elektryczne i elektroniczne, wyposażenie wnętrz i wszelkie produkty z tworzyw sztucznych. Chiny mogą być też atrakcyjnym rynkiem zbytu, co wykorzystują w szczególności rodzimi przedsiębiorcy z branży spożywczej i kosmetycznej. Żywność, w tym przetwory mleczne, a także dobra luksusowe z zachodu to łakomy kąsek dla azjatyckich konsumentów. Niestety wymiana handlowa z Chinami obarczona jest trudnościami natury formalno-logistycznej, co wynika przede wszystkim ze znacznej odległości, ale ma również związek z różnicami kulturowymi i prawnymi. Wszystko to może utrudniać znalezienie dostawcy i kontrolę towaru. Dzisiaj do tych zagadnień dochodzi kolejny poważny problem związany z globalną pandemią koronawirusa. Szybkie rozprzestrzenianie się choroby sprawiło, że Chiny i kolejne państwa, w których pojawiał się koronawirus, wprowadzały obostrzenia prawne mające na celu powstrzymanie pandemii. Restrykcje te, dotyczące przede wszystkim ograniczenia możliwości przemieszczania się po świecie, mogą stanowić przeszkodę w międzynarodowych kontaktach biznesowych.

Jak dzisiaj handlować z Chinami?

Jak w takim razie będzie wyglądał eksport i import z Chin w przyszłości i w jaki sposób rodzimi przedsiębiorcy mogą poradzić sobie z trudnościami związanymi z restrykcjami epidemicznymi?

Nie da się ukryć, że obostrzenia ograniczające międzynarodowy transport znacznie utrudniają prowadzenie wymiany handlowej z chińskimi przedsiębiorcami. – Mówi przedstawiciel firmy Ideum, która specjalizuje się w imporcie i eksporcie z Chin. – Samodzielne poszukiwanie wiarygodnych dostawców i sprawdzanie jakości importowanych produktów jest teraz jeszcze trudniejsze.

Skutecznym sposobem na pokonanie trudności związanych z ograniczeniami w przemieszczaniu się po świecie jest skorzystanie z usług pośrednictwa w handlu z Państwem Środka. Profesjonalny pośrednik, który posiada rozbudowaną bazę kontaktów w Chinach, zajmie się wyszukiwaniem dostawców, pozyskując od nich próbki towarów. Każda z polecanych firm podlega przy tym szczegółowej weryfikacji, zwłaszcza pod kątem prawnym. Aby upewnić się co do jakości dostarczanych produktów i ich zgodności z zamówieniem, pośrednik może przeprowadzić kontrolę towaru na miejscu, czyli w chińskiej fabryce. Wszystko to sprawia, że wymiana handlowa z chińskimi dostawcami może być bezpieczna i nie musi wiązać się z koniecznością osobistej wizyty w Państwie Środka.

śr. ocena 0 / głosów 0