Współczesny rynek pracy. Szanse i wyzwania

Współczesny rynek pracy stawia przed potencjalnymi pracownikami wiele wymagań, oferując jednocześnie duże możliwości rozwoju i niejednokrotnie szanse wysokich zarobków. Stałe dokształcanie się, podnoszenie swoich kwalifikacji i samodoskonalenie jest niezbędne dla osób pragnących się rozwijać i zaistnieć na rynku pracy, czerpiąc jednocześnie satysfakcję z wykonywanego zawodu.

szkolenia-zawodowe

Rozwój nowoczesnych technologii

Obecnie prężnie rozwijające się technologie i ich upowszechnienie wymaga szerokiej wiedzy i wysoko rozwiniętych umiejętności od przyszłych pracowników, niezbędne jest więc dokształcanie się w tym kierunku.

Automatyzacja kreuje jednocześnie popyt na nowe usługi, a co za tym idzie, stwarza nowe możliwości zatrudnienia. Ciągłe samodoskonalenie i regularne poznawanie stale zmieniających się potrzeb dynamicznego rynku jest niezbędne w wielu branżach. Rozwój technologiczny znacznie wpływa na realia pracy – nie tylko podnosi jej jakość, ale także stawia wiele wyzwań zarówno dla pracowników, jak i samych przedsiębiorstw – informuje nasz rozmówca reprezentujący Zakład Doskonalenia Zawodowego z Łodzi.

Starzenie się społeczeństwa

Starzenie się społeczeństwa skutkuje ogromnym zapotrzebowaniem rynku pracy w zawodach takich jak pielęgniarki, fizjoterapeuci, socjoterapeuci, opiekunowie czy animatorzy i wykładowcy na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Podjęcie tego typu pracy wymaga dużych umiejętności interpersonalnych, prawidłowego podejścia do pacjenta, ale także zdobycia właściwego wykształcenia i ukończenia odpowiednich kursów, daje jednak ogrom satysfakcji wynikającej z pomocy starszym i schorowanym ludziom.

Doświadczeni pracownicy w młodym wieku

Wiele firm zakłada, że idealny pracownik jest w młodym wieku, a jednocześnie posiada doświadczenie w danej branży. Aby sprostać tym wymaganiom, warto jest jak najwcześniej zainteresować się odbyciem wolontariatu, stażu, czy praktyk – także tych bezpłatnych, co może stanowić opłacalną inwestycję w przyszłość zawodową. Należy zwrócić uwagę, iż młodzi ludzie niejednokrotnie nie są odpowiednio przygotowani do pracy pod względem praktycznym, a rzeczywistość weryfikuje ich wyobrażenie, prezentując zupełnie inne realia niż te, które poznali w szkole. Pracodawcy oczekują osób posiadających konkretne, przydatne umiejętności – mniejszą uwagę zwracają na wykształcenie.

Częste zmiany pracy

Obecnie trudno jest spotkać się z osobami, które wykonują jedną pracę przez całe życie. W dzisiejszych realiach zmiana zarówno miejsca pracy, jak i zawodu jest powszechnym zjawiskiem. Z tego powodu niezwykle istotna jest potrzeba ciągłego rozwoju swoich kompetencji, zarówno tych ściśle związanych z obejmowanym stanowiskiem, jak i tych, które przydatne będą w każdym miejscu pracy – umiejętności interpersonalne, odporność na stres, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, czy odpowiednia autoprezentacja.

śr. ocena 5 / głosów 6