Czy warto robić kurs sepowski do 1 kV?

Przeprowadzenie nawet najprostszych czynności związanych z przepływem prądu elektrycznego wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji. Zgodnie z prawem zawodowo zajmować się tą dziedziną mogą zaś wyłącznie osoby, które zdały właściwy egzamin. Jego ramy określa Stowarzyszenie Elektryków Polskich (w skrócie SEP), a przygotowują do niego specjalne kursy. Czy warto brać w nich udział?

Aby przystąpić do kursu sepowskiego do 1 kV, trzeba mieć ukończone 18 lat, a także wykształcenie podstawowe. Wiedza i doświadczenie zdobyte w szkole o profilu technicznym nie jest tu wymagane, choć oczywiście ułatwia zdobycie uprawnień elektryka. Kursy z reguły są płatne, jednak ich koszt nie jest duży, za to zdobyte na nich doświadczenie i wiedza mogą się okazać bezcenne – i to nie tylko na egzaminie.

Egzamin

Do egzaminu (składającego się z części praktycznej i teoretycznej) możemy przystąpić w lokalnym oddziale SEP, zlokalizowanym w najbliższym mieście powiatowym. Warto pamiętać, że uzyskane tą drogą uprawnienia obowiązują jedynie przez pięć lat, po którym to okresie muszą być odnowione, przy czym nie trzeba za każdym razem od nowa robić kursu. Natomiast jeśli już kiedyś zdaliśmy egzamin SEP, ale mieliśmy dłuższą przerwę w zajmowaniu się zagadnieniami z dziedziny elektryki i chcielibyśmy do tego wrócić – wówczas z pewnością warto się dla odświeżenia wiedzy i umiejętności na taki kurs wybrać.

Wiedza

Dowiemy się na nim bowiem między innymi tego, jakie rozwiązania są aktualnie przestarzałe oraz jakimi technologiami je zastąpiono. Nauczymy się też, jak prawidłowo dokonywać pomiarów elektrycznych oraz postępować z nieprzytomną osobą porażoną prądem elektrycznym, co przydaje się nie tylko podczas pracy w zawodzie elektryka, do której przygotowuje taki kurs. Dodatkowo poznamy wybrane zagadnienia z zakresu prawa, istotne z punktu widzenia tego właśnie zawodu.

Prawo i praca

Warto wiedzieć, że zdobyte na kursie i potwierdzone egzaminem kwalifikacje z zakresu eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej, co znacząco poszerza nasze możliwości i zwiększa konkurencyjność na rynku pracy. Z drugiej strony brak odpowiednich uprawnień uniemożliwia legalne zatrudnienie w opisanym niżej zakresie, a w razie kontroli grozi dość wysokimi karami natury pieniężnej.

Jak wymienia przedstawiciel organizującej kursy sepowskie firmy Galileum, dotyczy to m.in. obsługi, konserwacji, montażu bądź remontu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, a także prac przy urządzeniach elektrotermicznych, zespołach prądotwórczych, sieciach oświetlenia ulicznego oraz zespołach akumulatorowych. Uprawnienia SEP do 1 kV są też niezbędne, by wykonywać usługi kontrolno-pomiarowe sieci energetycznych czy wymieniać baterie w wózkach widłowych.