W jakich sytuacjach warto skorzystać z usług biura rachunkowego?

Nie wszyscy prowadzący jakąś działalność gospodarczą muszą się znać na rachunkowości. Większość właścicieli firm takiej wiedzy nie ma, a mimo to skutecznie zarządza swoimi przedsiębiorstwami. Ich sukcesy są pochodną umiejętności kierowania innymi i właściwemu delegowaniu zadań. Niemniej bez rachunkowości i związanych z tym ekonomicznych analiz trudno jest podejmować strategicznie trafne decyzje.

biuro-rachunkowe

Rola rachunkowości w firmie

Właściwe prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwie rozwiązuje dwie kwestie; informują nas  o tym pracownicy firmy ABM Consulting z Łodzi. Po pierwsze umożliwia rzetelne rozliczanie się z fiskusem, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z zatrudnionymi pracownikami i z wszystkimi kontrahentami oraz we wszelkich pozostałych kwestiach związanych z regulowaniem jakichkolwiek innych zobowiązań czy należności finansowych. Po drugie wiedza o stanie finansów firmy, kosztach, zyskach i stratach, poziomie aktywów i pasywów, pozwala ocenić jej rzeczywistą kondycję ekonomiczną, co z kolei  umożliwia zarządzającym podejmowanie odpowiednich decyzji zarówno w obszarze działalności bieżącej, jak i w sferze decyzji strategicznych decydujących o dalszym rozwoju i przyszłości przedsiębiorstwa. Bez takiej wiedzy kierowanie firmą, byłoby niczym prowadzenie statku we mgle bez kompasu.

Jest jeszcze trzecia sprawa natury formalnej. Otóż stosowne uregulowania prawne obligują wszystkich prowadzących działalność gospodarczą do prowadzenia jakiejś formy księgowości, bądź  pełnej, bądź też w postaci uproszczonej. Tą drugą formą może być karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany lub książka przychodów i rozchodów.

Zalety korzystania z usług biura rachunkowego

Outsourcing w zakresie usług biur rachunkowych jest od już od dawna i to powszechnie na świecie stosowany.

Oczywiście nikt nie zabroni szefowi samodzielnego prowadzenia księgowości, co w przypadku jej uproszczonej postaci np. ryczałtu ewidencjonowanego jest możliwe. Należy jednak pamiętać o tym, że sprawy związane z podatkami są na tyle ważne, że jakakolwiek znacząca pomyłka w tym zakresie może przedsiębiorcy przysporzyć sporo kłopotów i strat finansowych. Zupełnie inną sprawą jest, że do prowadzenia pełnej rachunkowości uprawnieni są wyłącznie wykwalifikowani księgowi.

Można rzecz jasna zatrudnić w swojej firmie księgowego na etacie, co jednak, jak praktyka dowodzi, nie jest opłacalne z kilku powodów. Po pierwsze płaca takiego pracownika, jego szkolenia, kursy, wyposażenie biura, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wiążą się ze sporymi kosztami. Po drugie pracownik taki ma od czasu do czasu urlop, może się rozchorować, może też nagle zrezygnować z pracy i wtedy mamy kłopot. Te problemy nie dotykają przedsiębiorcy, który zawrze umowę z biurem rachunkowym. Takie biuro jest zawsze dyspozycyjne i nie ma mowy w nim o jakichś przestojach w pracy. Ponadto każde biuro rachunkowe ma obowiązkową polisę OC i w pełni odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez swoich pracowników i reprezentantów.

W istocie więc korzystanie z usług biura rachunkowego jest zawsze opłacalne dla firmy, niezależnie od rodzaju prowadzonej w nim księgowości.

śr. ocena 5 / głosów 5