W jaki sposób sporządzić testament?

Testament to nasza ostatnia wola – w nim mamy prawo zapisać dyspozycje dotyczące podziału naszego majątku pomiędzy najbliższych nam ludzi. Testament to dokument, który powinien więc być spisany ostrożnie, z uwzględnieniem najważniejszych zasad – tylko wtedy mamy pewność, że po naszej śmierci zostanie on wzięty pod uwagę. Jak należy spisać testament?

testament

Warunki ważności testamentu

Testament możemy w Polsce spisać we własnym domu – chociaż bezpieczniej jest zrobić to w kancelarii notarialnej. Warunkiem koniecznym dla ważności tego dokumentu, jest spisanie go odręcznie przez spadkodawcę – nie może go za nas spisać nikt inny. Nie możemy też napisać treści testamentu na komputerze, bo w takiej sytuacji nie będzie on miał mocy prawnej – to bardzo ważne. Warunek pisma ręcznego ma nas ustrzec przed podważaniem ważności testamentu lub próbami jego sfałszowania. Pamiętajmy też, by swój testament opatrzyć dzienną datą – to ważne, zwłaszcza wtedy, kiedy za jakiś czas sporządzimy nowy testament – dzięki datom łatwiej będzie ustalić, który dokument jest aktualny.

Brak daty nie pociągnie za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie będzie wywoływać wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.  Kolejnym warunkiem jest samodzielność – testament zawsze spisujemy wyłącznie w swoim imieniu – nie możemy stworzyć wspólnej ostatniej woli na przykład z małżonkiem, bo nie będzie ona uznana za ważną.

Co nie może się znaleźć w testamencie?

Jeśli chcemy, by nasz testament był ważny, pod żadnym pozorem nie umieszczajmy w nim warunków lub terminów dla spadkobierców. Co to oznacza Nie możemy na przykład zapisać wnukowi domu, pod warunkiem, że się ożeni, ukończy studia czy znajdzie pracę. Zastrzeżenie w testamencie warunku lub terminu jest uważane za nieistniejące, a w sytuacji gdyby z treści testamentu lub z okoliczności wynikałoby, że bez takiego warunku spadkodawca nie powołałby danego spadkobiercy, to powołanie tego spadkobiercy będzie nieważne.

Testament a spadkobiercy ustawowi

Jeśli nie zostawimy testamentu, nasi bliscy i tak dostaną nasz majątek – odbędzie się to wówczas zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego według porządku przewidzianego w Kodeksie Cywilnym.  W testamencie możemy jednak zapisać inne sugestie dotyczące podziału majątku. Osoby, które pominiemy w testamencie, a będące zstępnymi, małżonkiem lub rodzicami spadkodawcy, które mają prawo po nas dziedziczyć zgodnie z przepisami mają możliwość ubiegać się o zachowek od osób, które otrzymały spadek – jeśli chcemy tego uniknąć, takich krewnych możemy wydziedziczyć. Najlepiej w tej sprawie polecić się dobrego notariusza – pomoże nam na przykład notariusz Tomasz Zapart.

śr. ocena 5 / głosów 6