Utylizacja odpadów spożywczych

Odpady spożywcze muszą być utylizowane. Obowiązek taki nakłada na przedsiębiorców m.in. ustawa o odpadach z 2010 r. oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Kogo konkretnie dotyczą procedury utylizacji odpadów? Jak dokładnie powinna przebiegać utylizacja odpadów spożywczych? Koniecznie sprawdź te informacje przed wyborem wykonawcy.

utylizacja-odpady

Kto powinien utylizować odpady spożywcze?

W świetle obowiązujących w Polsce przepisów, obowiązek utylizacji odpadów spożywczych spoczywa na każdym przedsiębiorcy. Przepisów muszą przestrzegać firmy zajmujące się zarówno produkcją, jak i handlem artykułami spożywczymi. Utylizacja odpadów spożywczych dotyczy także branży gastronomicznej, czyli restauracji, pubów i kawiarni. Ponadto, powyższymi przepisami objęte są również zakłady produkcji mięs i wędlin oraz właściciele ferm drobiu. Należy podkreślić, że obecne przepisy dotyczą nie tylko odpadów spożywczych, które powstają w trakcie przygotowywania żywności i dań, ale również obejmują konkretne procedury dotyczące żywności przeterminowanej.

Jak wygląda utylizacja odpadów spożywczych?

Wbrew pozorom utylizacja odpadów żywnościowych nie wymaga skomplikowanych procedur. Pierwszym etapem jest gromadzenie ich w specjalnie przeznaczonych do tego, oznakowanych pojemnikach. Następnie regularnie przekazuje się je odbiorcy, który dzięki odpowiednim zezwoleniom utylizuje je (unieszkodliwia).

Warto podkreślić, aby w zawieranej umowie z firmą zapewniającą wywóz odpadów spożywczych było dokładnie określone, jaka będzie częstotliwość wywozu. W umowie warto zawrzeć również informacje o ilości opakowań umożliwiających gromadzenie odpadów – podkreśla specjalista z firmy Proeko z Legionowa.

Co konkretnie zawiera usługa utylizacji odpadów spożywczych?

Zgodnie z podpisaną z wykonawcą usługi umową, utylizacja odpadów spożywczych będzie odbywała się z określoną częstotliwością, np. raz w miesiącu. Stawka określana jest zazwyczaj na podstawie ilości odbieranych odpadów. Usługa określana jako „utylizacja odpadów spożywczych” obejmuje:

  • odbiór odpadów i ich utylizację,
  • załadunek odpadów,
  • wyposażenie klienta w kolejne opakowania na odpady,
  • specjalistyczny transport odpadów w miejsce ich utylizacji,
  • przesłanie dokumentów potwierdzających odebranie i unieszkodliwienie odpadów żywnościowych.

Ponadto, wybierając konkretną firmę mającą zająć się odbiorem i utylizacją odpadów, należy sprawdzić, czy posiada wszelkie decyzje administracyjne umożliwiające świadczenie takich usług. Ponadto, warto również sprawdzić ją pod kątem kwalifikacji, terminowości i rzetelności.