Uprawnienia geodezyjne – jak je zdobyć?

Geodeta jest osobą, która w codziennej pracy wykonuje bardzo szeroki zakres obowiązków. Ponieważ zajmuje się zarówno pomiarami w terenie, jak i późniejszymi obliczeniami, przygotowywaniem map i wyrysów, musi posiadać jednocześnie olbrzymią wiedzę, doskonałe zdolności analityczne, ale także dobre zdrowie. Ponieważ geodeta to zawód regulowany, do jego wykonywania potrzebne są specjalne uprawnienia.

Co robi geodeta?

Wielu osobom wydaje się, że zadanie geodety ogranicza się do obsługi urządzeń pomiarowych w terenie. Nic bardziej mylnego. Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji geodeta spędza wiele czasu na ich analizę, niezbędną do stworzenia rzetelnych map do celów projektowych i innych opracowań geodezyjnych.

Świadczenie profesjonalnych usług geodezyjnych wymaga nie tylko rozległej wiedzy, ale  też doświadczenia. Dlatego osoby zainteresowane karierą w geodezji muszą przygotować się na długi i mozolny proces zdobywania uprawnień – mówi ekspert ze śląskiej firmy M-GEO.

Jak zdobyć uprawnienia geodezyjne?

Teoretycznie do zdobycia zawodu geodety wystarczy ukończenie szkoły geodezyjnej średniej lub wyższej.  W praktyce, aby móc uzyskać tytuł samodzielnego geodety, trzeba postarać się o nadanie uprawnień. W tym celu aspirujący geodeta musi przejść kilka wymagających etapów.

Główny Geodeta Kraju nadaje uprawnienia w kilku zakresach. Najbardziej pożądane są uprawnienia w zakresach: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych; rozgraniczenia i podziału nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych; geodezyjnej obsługi inwestycji oraz urządzania terenów rolnych i leśnych.

Pierwszym etapem na drodze do zdobycia takich  uprawnień jest zdobycie doświadczenia zawodowego. Osoby, które ukończyły studia magisterskie w dziedzinie geodezji, muszą posiadać rok praktyki zawodowej; osoby z tytułem licencjata – 2 lata; osoby posiadające średnie wykształcenie geodezyjne – 6 lat praktyki.

Jednak samo doświadczenie nie wystarczy do zdobycia uprawnień geodezyjnych. Aspirujący geodeta musi jeszcze formalnie wykazać się odpowiednią wiedzą, a więc podejść do egzaminu państwowego. Na egzamin składają się dwa sprawdziany pisemne, w tym test i część szczegółowa, czyli opisowa. Uzyskanie pozytywnego wyniku z części pisemnej jest warunkiem podejścia do kolejnego etapu, którym jest egzamin ustny.

Składając wniosek o nadanie tytułu geodety, kandydat musi także zadbać o skompletowanie wymaganego zestawu dokumentów. W jego skład wchodzą m.in. świadectwa ukończenia szkół, dziennik praktyki zawodowej wraz z wykazem i opisem przeprowadzonych prac, zaświadczenie o ukończeniu praktyk, oświadczenia o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i niekaralności oraz dowody uiszczenia wpłat kwalifikacyjnych do urzędu.

śr. ocena 5 / głosów 5