Transport zwłok z Niemiec. Jak wygląda przewóz zmarłego przez granicę?

Wielu naszych bliskich przebywa za granicą i zdarza się, że tam dosięga ich to, co każdemu jest pisane, a więc śmierć. Najczęściej zdarza się to nagle i niespodziewanie. W takich przypadkach oprócz smutku związanego z utratą bliskiej osoby, rodzinie lub krewnym przychodzi zająć się sprowadzeniem ciała zmarłego do kraju. Nie jest to proste i tutaj warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

transport-zwlok

Jakie należy podjąć kroki, by sprowadzić zmarłego z zagranicy?

Jak mówią nam pracownicy Zakładu Pogrzebowego „Witwicka” z Wrocławia:

Prawo do sprowadzenia ciała zmarłego z zagranicy ma jego rodzina, do której zaliczają się: małżonek, dzieci, rodzice, wnuki, prawnuki, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo oraz niektórzy dalsi krewni, a wśród nich ciotki i wujostwo lub stryjowie.

Pierwszy krok związany ze sprowadzeniem ciała do Polski to złożenie stosownego wniosku do starosty lub prezydenta miasta. We wniosku, oprócz wszystkich danych osobowych zmarłego, należy wskazać ostatnie miejsce jego zamieszkania lub pobytu i środek transportu, którym ciało zostanie do kraju przewiezione. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego urzędowy dokument poświadczający śmierć oraz jej przyczynę, a jeśli ta jest nieznana, to należy także dostarczyć zaświadczenie dowodzące, że przyczyną śmierci nie była choroba zakaźna. Starosta lub prezydent miasta musi wydać decyzję w czasie nie dłuższym niż trzy dni, a sam transport musi zostać dokonany nie później niż w ciągu trzech dni od otrzymania takiej decyzji. W decyzji tej zostaje także określone dokładne miejsce pochówku.

Drugim krokiem jest uzyskanie zgody konsula mającego swoją placówkę w kraju, w którym doszło do zgonu i tutaj należy przedłożyć:

  • odpis zupełny aktu zgonu
  • decyzję starosty lub prezydenta miasta
  • potwierdzenie, że śmierć nie była skutkiem choroby zakaźnej (zbędne w przypadku sprowadzania prochów)
  • zezwolenie policji lub sądu, jeśli przyczyną śmierci było zabójstwo albo samobójstwo.

Przewożenie zwłok na przykładzie transportu z Niemiec

Jeśli śmierć nastąpiła w niemieckim szpitalu, to należy poprosić o wydanie międzynarodowego aktu zgonu i poinformowanie szpitala, że ciało zostanie wywiezione z Niemiec, gdyż w przeciwnym razie zwłoki zostałyby przekazane do niemieckiego prywatnego zakładu pogrzebowego, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. Do przewożenia zwłok z Niemiec używa się specjalnych metalowych trumien hermetycznie zamkniętych poprzez lutowanie, umieszczanych dodatkowo w drewnianej skrzyni. Również urna musi być metalowa i dodatkowo zabezpieczona urną drewnianą. Przed transportem zarówno trumna, jak i urna muszą zostać opieczętowane przez pracowników konsulatu, którzy wcześniej zażądają zaświadczenia, że trumna została zamknięta przez pracowników firmy pogrzebowej zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zaświadczenia o dokonaniu kremacji. Trumnę z ciałem można przewozić wyłącznie odpowiednio oznakowanym i przeznaczonym do tego rodzaju transportu samochodem. Jeszcze bardziej skomplikowany jest transport zmarłego samolotem, ponieważ różne linie lotnicze mają tutaj swoje odrębne przepisy. Podobnie mają się sprawy transportu zmarłych z innych krajów.

Jak widać, procedury tutaj są dosyć skomplikowane i czasochłonne, dlatego też warto wszystkie formalności związane ze sprowadzeniem zmarłego z zagranicy powierzyć zakładowi pogrzebowemu, który ma zająć się pochówkiem i organizacją ceremonii pogrzebowej.

śr. ocena 5 / głosów 5