Szkolenia okresowe kierowców. Kogo obowiązują?

Zawodowi kierowcy muszą odbywać szkolenia okresowe w profesjonalnym ośrodku nauki jazdy. Podczas takich zajęć osoby prowadzące pojazd w celach zarobkowych mają szansę aktualizować swoją wiedzę i sprawdzić się w sytuacji teoretycznej – dzięki temu nie popadają w rutynę, która w kontekście częstego poruszania się samochodem bywa zgubna. Komu dokładnie dedykowane są takie szkolenia i jak wyglądają?

szkolenie okresowe kierowcow kat d c

Dla kogo szkolenia okresowe?

Szkoleniom okresowym podlegają kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy:

  • kat. C1 lub C przed 10 września 2009 r.,
  • kat. D1 lub D przed 10 września 2008 r.

Dotyczy to również osób, które mają świadectwo kwalifikacji zawodowej (kod 95) i chcą przedłużyć jego ważność na kolejne 5 lat. Na szkolenie powinni zgłaszać się kierowcy, którzy uzyskali kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyspieszoną, kwalifikację wstępna uzupełniającą lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną.

Szkolenia okresowe kierowców mają na celu „odświeżenie” wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa i specyfiki pracy kierowcy zawodowego kat. C i D. Należy je odbywać co
5 lat.

Kto może uczestniczyć w kursie? Warunki do spełnienia

W szkoleniu okresowym kierowców mogą wziąć udział osoby spełniające następujące warunki:

  • przebywają na terenie RP przez minimum 185 dni w roku ze względu na więzy rodzinne lub zawodowe lub studiują na terenie RP przez co najmniej 6 miesięcy,
  • wykonują przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP,
  • dysponują orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • dysponują orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Jak wyglądają szkolenia okresowe?

– Szkolenia okresowe kierowców odbywają się w profesjonalnym ośrodku szkoleniowym, wyposażonym we wszelkie niezbędne materiały dydaktyczne i narzędzia interaktywne, takie jak rzutniki z ekranem czy komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem

– tłumaczy specjalista z Ośrodka Szkolenia Kierowców AUTO-TEST.

Kurs uzupełniający dla kierowców zawodowych składa się z 35 godzin zajęć teoretycznych. Pierwsze 21 godzin dotyczy zagadnień podstawowych, natomiast pozostałe godziny poświęcone są konkretnym zakresom obowiązków danego kierowcy. Trzeba bowiem brać pod uwagę, że pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku działają w różnych branżach
i mogą mieć różny zakres zadań do wykonania.

Na zajęciach teoretycznych poruszane są tematy związane z racjonalną jazdą,
z bezpieczeństwem na drodze, ze zdrowiem i ochroną środowiska. Ponadto kierowcom przypomina się o przepisach dotyczących transportu drogowego.

Jeśli chodzi o tryb szkolenia, to odbywają się one stacjonarnie i najczęściej w trybie intensywnym, czyli 7 godzin przez 5 dni z rzędu.

Uczestnicy szkolenia w cenie otrzymują podręcznik oraz – po zakończeniu cyklu godzinowego – świadectwo kwalifikacji zawodowych. Co ważne, nie trzeba zdawać egzaminu.

śr. ocena 5 / głosów 11