Szkolenia dla działu produkcji – dlaczego warto?

Wielu pracodawców uważa, że jedynym sposobem na motywowanie pracowników produkcyjnych jest podwyższenie płac lub premia. Zakładają, że nie ma pozapłacowych sposobów na poprawienie wydajności pracowników, a niestety nie stać ich na premiowanie wydajności. Są jednak inne metody na to, by osiągnąć wymarzony cel i poprawić produktywność. To między innymi budowanie odpowiedniej atmosfery w zakładzie pracy, odpowiednie podejście kierowników i brygadzistów oraz szkolenia dla pracowników.

Atmosfera w zakładzie pracy

W dużych, zwłaszcza produkcyjnych, zakładach pracy każdy ma ściśle przydzielone stanowisko i swoje zadania do wykonania. Kiedy zatrudniamy nowego pracownika, przechodzi on szkolenie z zakresu obowiązków, jakie będą na nim spoczywały przez najbliższe miesiące. To słuszne podejście, jednak nie należy zapominać o zapoznaniu nowego pracownika z resztą brygady, a przede wszystkim z tym, jak od zaplecza funkcjonuje zakład pracy. Atmosfera w brygadzie jest bardzo ważna, im lepiej pracownicy komunikują się między sobą i im swobodniej czują się w miejscu pracy, tym są wydajniejsi – dowiadujemy się w firmie Vademecum – Konferencje i Szkolenia z Wrocławia. Zdarzają się oczywiście wyjątki, kiedy osoby za bardzo spoufalone ze swoimi przełożonymi wykorzystują to i unikają wykonywanie swoich obowiązków rzetelnie. Są to jednak przypadki skrajne i zdarzają się obecnie bardzo rzadko. Należy zachować odpowiedni balans w relacjach między pracownikami a przełożonymi. Komunikacja jest bardzo ważna, pracownik powinien umieć powiedzieć przełożonemu, że z czymś sobie nie radzi lub jakieś zadanie jednak go przerasta. W innym wypadku może dojść do poważnych zaniedbań, które spowalniają efektywność zakładu.

Szkolenia dla pracowników produkcji

Szkolenia dla pracowników przede wszystkim powinny odbywać się na początku ich kariery w danym zakładzie pracy. Nowoczesne zakłady produkcyjne to zwykle zaawansowana technologia, z którą bez wcześniejszego przygotowania trudno sobie poradzić. Jakiego typu szkolenia zamawiają najczęściej firmy produkcyjne dla swoich brygadzistów i lederów? Są to z reguły praktyczne warsztaty dotyczące kreatywnego rozwiązywania problemów na produkcji – zarówno w zespole, jak i technicznych. Jeśli chodzi o zespół, to ważne są  formalne i nieformalne aspekty zarządzania – budowanie autorytetu i prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami, zwłaszcza takimi, z którymi się wcześniej lider kolegował. Inny istotny temat szkoleniowy, to np. prowadzenie rozmów oceniających − tych bieżących i okresowych. Pracownicy lepiej i chętniej pracują, jeśli ich lider informuje ich o tym, jak ocenia ich codzienną pracę.

Tak więc ważne są cykliczne szkolenia dla pracowników produkcji, które uświadamiają, jak można usprawniać pracę zespołową – mówimy tu o szkoleniach z zakresu motywacji, efektywności i współpracy. Czasem jedno szkolenie na temat pracy zespołowej może dać naprawdę imponujące efekty. Zdarza się po takim szkoleniu, że pracownik przestaje traktować swoje obowiązki jako zwykłe wkręcanie śrubek, czy operowanie daną maszyną, lecz zaczyna czuć się częścią większej społeczności. Każdemu z nas łatwiej wykonywać swoje zadania, gdy widzimy sens całościowy pracy.

Warto zatem raz na pewien czas zainwestować w szkolenia zorganizowane przez profesjonalistów, którzy będą umieć dopasować tematykę spotkań do charakteru danej firmy.