System i zasady gromadzenia odpadów

Każdy z nas produkuje odpady. Ich ilość zależy od kilku czynników, między innymi od stylu życia, sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego, statusu materialnego. Niezależnie od tego, ile i jakie odpady wyprodukujemy w naszym domu, musimy je zgromadzić, ewakuować i przetworzyć. Gdyby zasady zarządzania odpadami nie zostały odgórnie uregulowane, zalałaby nas fala śmieci.

przetwarzanie odpadow

Gromadzenie odpadów

Odpady możemy gromadzić indywidualnie np. w naszych domach, czyli w miejscu ich wytworzenia, w specjalnie utworzonych punktach z kontenerami lub w mobilnych punktach odbierania odpadów niebezpiecznych. Coraz popularniejsze jest też sortowanie odpadów do plastikowych toreb. W zależności od koloru torby, wrzucamy do niej określone śmieci. Najczęściej odpady są odbierane przez specjalne jednostki zatrudniane przez poszczególne gminy i przewożone do miejsca, gdzie zostaną przetworzone.

Przetwarzanie odpadów

Przetwarzanie odpadów, w zależności od ich rodzaju i ilości, może polegać między innymi na kompostowaniu, przetwarzaniu na odnawialne źródła energii w biogazowniach oraz spalaniu. Każda z tych metod prowadzi do uzyskania innego efektu. Obecnie dąży się do tego, aby odpady były wtórnie wykorzystywane, czy to właśnie jako źródło energii czy surowiec ponownie wykorzystany w przemyśle.

Kontrola ilości

Podczas gromadzenia i przetwarzania odpadów bardzo ważna jest kontrola ich ilości oraz powtarzalność procesów. Pozwala to, a także ułatwia skuteczne zarządzanie odpadami. Dlatego, zakłady zajmujące się takim przetwarzaniem są najczęściej wyposażone w wagi, mierniki, czujniki dostarczane przez wyspecjalizowane firmy np. PRECIA MOLEN. Każde z urządzeń musi spełniać określone normy, szczególnie jeśli jest wykorzystywane przy przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych.