Stałe instalacje gaśnicze – rodzaje i zastosowanie

Stałe instalacje gaśnicze składają się z tzw. stałych urządzeń gaśniczych, których zadaniem jest automatyczne wykrywanie oraz sygnalizowanie pożaru. Oprócz tego, urządzenia te są zaprogramowane w taki sposób, że umożliwiają samoczynne rozpoczynanie akcji gaśniczej w strefach chronionych. Istnieje kilka rodzajów stałych instalacji gaśniczych. Jakie są to rodzaje i gdzie są one wymagane?

alarm

Stałe instalacje gaśnicze – gazowe i wodne

Wśród stałych instalacji gaśniczych wyróżniamy systemy gaszenia gazem lub wodą. Ich cechą wspólną jest szybka reakcja w razie wykrycia pożaru oraz nieszkodliwość dla środowiska naturalnego. W zależności od rodzaju i potrzeb danego obiektu, zastosowane mogą być więc systemy gaszenia wodą lub gazem. Stałe instalacje gaśnicze zasilane gazami charakteryzują się szybkim i skutecznym działaniem oraz pełnym bezpieczeństwem dla ludzi przebywających wewnątrz obiektu. Jednocześnie są także systemami w pełni bezpiecznymi dla sprzętu przechowywanego w danym pomieszczeniu.

Nowoczesne rodzaje gazów są także bezpieczne dla środowiska, gdyż posiadają tzw. zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej. Ich zaletą jest możliwość wykorzystania do gaszenia pożarów sprzętu elektronicznego pod wysokim napięciem. Gazy nie powodują powstawania osadów oraz zabrudzeń po ich zastosowaniu. Są to także systemy stałych instalacji gaśniczych, które charakteryzują się niskim kosztem instalacji oraz ich późniejszej obsługi, nie wymagają także dużej powierzchni składowania. Tego typu instalacje oferują wyspecjalizowane firmy, np. katowicki Pirotoks.

Stałe instalacje gaśnicze i ich zastosowanie

Obowiązek instalacji stałych urządzeń gaśniczych jest uregulowany przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 kwietnia 2006 r. Według jego treści, stałe instalacje gaśnicze muszą być na stałe umieszczone w archiwach (wyznaczonych do tego celu przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych), muzeach oraz zabytkowych budynkach (wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków) oraz ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym. Warto także wiedzieć, że zgodnie z powyższym rozporządzeniem, w strefach pożarowych oraz w pomieszczeniach, w których znajdują się stałe urządzenia gaśnicze gazowe lub wodne, muszą być zapewnione właściwe warunki bezpieczeństwa dla ludzi, którzy w nich przebywają. Stałe instalacje gaśnicze muszą być także zgodne z obowiązującymi w naszym kraju normami bezpieczeństwa dotyczącymi tego typu systemów.

śr. ocena 5 / głosów 1