Sposoby przesyłu wartości pomiarowych – systemy telemetryczne

Telemetria zrewolucjonizowała obieg informacji o wartościach pomiarowych. Wykorzystanie technik z jej zakresu nieustająco rośnie, usprawniając telekomunikację
w coraz to nowych branżach i dziedzinach. Zasada ogólna brzmi rozbrajająco prosto: mierzące wybraną wielkość urządzenia automatycznie przesyłają dane do centrali.
O rozwiązaniach telemetrycznych warto jednak wiedzieć o wiele więcej.

Drogi przesyłu

Zazwyczaj informacja o konkretnej wartości zostaje przełożona w przetworniku pomiarowym na sygnał elektryczny, który w tej formie dociera do zainteresowanego tą wartością odbiorcy. Może się to odbyć za pośrednictwem na przykład światłowodów lub przewodów miedzianych, w XXI wieku do przesyłu tego rodzaju danych wykorzystuje się jednak przede wszystkim łącza radiowe, Internet czy sieci telefonii komórkowej.

Możliwości telemetrii

Oprócz rejestrowania wyników dokonywanych pomiarów systemy telemetryczne są w stanie opracować i uporządkować te wyniki, jak również wygenerować sygnały regulujące bądź ostrzegawcze w przypadku, gdy związane z mierzonymi parametrami normy zostają przekroczone. Istnieje też tak zwana telemetria dwustronna, pozwalająca przeprowadzać
na odległość zmiany w ustawieniach m.in. pojazdów. Postęp technologiczny, jaki dokonał się w tym zakresie, umożliwił na przykład zdalne przekładanie skrzyni biegów – stąd zakaz stosowania tego typu rozwiązań chociażby w Formule 1.

Podział systemów telemetrycznych

Systemy telemetryczne można podzielić zasadniczo na jedno- lub wielokanałowe, a także selektywne. Pierwsze mierzą tylko jeden rodzaj wielkości, drugie – kilka wielkości jednocześnie, w przypadku ostatnich również mierzy się więcej niż jedną wielkość, lecz nie następuje to w tym samym momencie. Z kolei biorąc pod uwagę rodzaje użytych przetworników, wyróżnia się systemy częstotliwościowe, logarytmiczne, napięciowe lub prądowe, czasowe oraz tzw. dyskretne.

Wykorzystanie technologii

Z rozwiązań telemetrycznych powszechnie korzystają chociażby firmy z branży energetycznej czy wodociągowej, które automatycznie otrzymują informacje o stanie ciepłomierzy, wodomierzy, liczników prądu lub gazu. – Znacząco ułatwia to prowadzenie zarówno dystrybucji, jak i na przykład poboru opłat należnych z tytułu zużycia surowca – mówi przedstawiciel firmy EC Test Systems.

Nie wyczerpuje to jednak możliwości, jakie dają systemy telemetryczne. Wykorzystuje się je także do pomiarów klimatycznych czy sejsmologicznych, do zdalnej kontroli pracy
i wydajności różnego typu urządzeń (możliwość uzyskania automatycznej informacji
o ewentualnej usterce czy konieczności przeprowadzenia przeglądu okresowego), ale też do… badania oglądalności programów telewizyjnych i analizowania na tej podstawie skuteczności kampanii reklamowych.