Sposoby dofinansowań projektów naukowych

Żyjemy w czasach niezwykle intensywnego rozwoju naukowego, co w widoczny sposób przekłada się m.in. na możliwości diagnozy i skutecznej terapii rozmaitych zaburzeń o podłożu neurobiologicznym. Innowacyjne rozwiązania, tak bardzo potrzebne w pracy specjalistów, wymagają jednak nakładu środków finansowych.

dofinansowania projektow naukowych

Prowadzenie nowoczesnych projektów badawczo-rozwojowych wiąże się z potrzebą zgromadzenia  pokaźnych środków finansowych. Ich zdobycie ułatwiają rozmaite programy międzynarodowe przeznaczone właśnie dla naukowców – podpowiada nasz rozmówca z Biomed Neurotechnologie.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBR uczestniczy aktualnie w aż 15 międzynarodowych programach, które ułatwiają zdobycie środków na projekty badawcze i przeznacza na ten cel przeszło 8 mln euro! Część funduszy pochodzi ze środków zagranicznych, a dostęp do nich umożliwia nam udział w rozmaitych programach europejskich, jak np. Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, czy ERA-NET.

Aby otrzymać grant na badania należy wziąć udział w konkursie. Gotowy projekt, o dofinansowanie którego się ubiegamy, należy zgłosić za pomocą elektronicznego wniosku w odpowiedniej dziedzinie. Szczegółowe informacje na temat aktualnych projektów i sposobu wnioskowania o Fundusze Europejskie dostępne są na stronie NCBR.

Polsko-Amerykański Program Innowacji

Polscy naukowcy mogą korzystać również z pomocy spoza Unii Europejskiej. Ciekawą propozycją wsparcia finansowego dla polskich uczelni, ale także pozaakademickich jednostek badawczych, jest możliwość współpracy z amerykańskimi inwestorami w ramach inicjatywy PLUS, czyli The Poland-U.S. Innovation Program.

Naukowcy zainteresowani pozyskaniem środków tą drogą mają możliwość zaprezentowania swoich projektów na dedykowanej stronie internetowej w taki sposób, by zachęcić różnych inwestorów. Innym sposobem jest bezpośredni kontakt z konkretną firmą zarejestrowaną na stronie PLUS.

Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 przenosi nas z powrotem na łono Unii Europejskiej. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie o budżecie sięgającym niemal 80 mld euro. Choć kwoty są niewątpliwie zachęcające, należy brać pod uwagę, że dofinansowanie z tego programu trafi wyłącznie do najlepszych naukowców. Przygotowując swój wniosek musisz się postarać, ale naprawdę warto!

Powyżej nakreśliliśmy ogólnie zaledwie kilka sposobów dofinansowania projektów naukowych. Osoby, które poważnie zastanawiają się nad możliwością zdobycia funduszy niezbędnych do prowadzenia swoich prac, zachęcamy do zapoznania się z tematyką aktualnych naborów NCBR, konkursami w ramach H2020 oraz rządowymi propozycjami wsparcia innowacyjnych STARTUP’ów.