Różnice między umową developerską, a umową przeniesienia własności

Jeżeli nabywasz nowe mieszkanie od dewelopera, musisz wiedzieć, że w celu właściwego zabezpieczenia transakcji, deweloperzy zawierają z kupującymi umowy deweloperskie. Kiedy w procesie kupna nowego mieszkania podpisuje się umowę deweloperską, a kiedy – umowę przenoszącą własność? Jakie są różnice pomiędzy tymi rodzajami umów oraz jakie to ma znaczenie dla podmiotów zawierających takie umowy?

Umowa deweloperska

Kupując mieszkanie od dewelopera, tzn. na rynku pierwotnym, jedną z pierwszych umów, jaką będziemy musieli podpisać, jest umowa deweloperska. Znajdują się w niej informacje dotyczące konkretnego mieszkania lub domu, prawa i obowiązki nabywcy oraz dewelopera dotyczące m.in. terminów płatności rat czy terminu oddania mieszkania.

Umowa deweloperska ma formę notarialną i jest podstawą wpisu roszczenia kupującego o wybudowanie lokalu do księgi wieczystej nieruchomości. Koszt sporządzenia umowy deweloper i klient ponoszą w równych częściach – zauważa nasz rozmówca reprezentujący Gryf Development ze Szczecina, specjalizujący się w budowie i sprzedaży kameralnych, zamkniętych osiedli mieszkaniowych dla młodych rodzin, jak i starszych osób.

Deweloper zobowiązuje się w umowie do ustanowienia lub przeniesienia na nas (jako nabywcy) po zakończeniu budowy nieruchomości, prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Pamiętajmy więc, że po podpisaniu umowy deweloperskiej nie będziemy jeszcze wpisani do księgi wieczystej. Warunkiem jej założenia jest wybudowanie nieruchomości i znajomość ostatecznego metrażu mieszkania. W umowie deweloperskiej zawsze powinna być oznaczona data zawarcia umowy przenoszącej własność mieszkania. Ustawa wprowadza również możliwość poprzedzenia umowy deweloperskiej umową przedwstępną do umowy deweloperskiej.

Umowa przeniesienia własności

Jest to ostatnia umowa podpisywana z deweloperem, który sprzedaje nam ostatecznie nieruchomość, czyli przenosi ona prawo własności do nabywanego lokalu i podpisywana jest w kancelarii notarialnej. Po jej podpisaniu stajemy się właścicielami nowego mieszkania w Szczecinie, dla którego zostaje wydzielona nowa księga wieczysta. Notariusz wnioskuje do sądu wieczystoksięgowego o założenie księgi wieczystej mieszkania oraz o wpisanie do tej księgi nabywcy, jako właściciela. Pamiętajmy, że jeżeli deweloper spóźnia się z podpisaniem umowy przenoszącej własność, możemy wówczas odstąpić od umowy deweloperskiej, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy deweloperskiej. Nie zapominajmy również o tym, aby przy podpisywaniu umowy, upewnić się, czy stan prawny nieruchomości zgadza się z rzeczywistością, sprawdzić, czy umowa dopełnia uzgodnień z umowy deweloperskiej oraz, czy przenosi własność wszystkich przynależności.

śr. ocena 5 / głosów 5