Rodzaje olejów silnikowych

Olej silnikowy to jeden z kilku płynów eksploatacyjnych samochodu, powszechnie uważany za najważniejszy z nich – dlatego tak ważne jest regularne kontrolowanie jego poziomu oraz przeprowadzanie wymiany. Na rynku znaleźć można bardzo wiele produktów z tej kategorii, różniących się specyfikacją techniczną i właściwościami. Sprawdźmy, jakie są różnice między poszczególnymi rodzajami olejów.

Bazy olejów

Olej to czynnik smarujący do silnika, otrzymywany przede wszystkim z tak zwanych frakcji pochodzących z destylacji ropy naftowej. Zgodnie z ustaleniami Amerykańskiego Instytutu Nafty wyróżnia się pięć podstawowych grup baz, z których oleje są wytwarzane:

  • Grupa I – czyste produkty destylacji ropy naftowej
  • Grupa II – destylaty ropy naftowej poddane uszlachetnianiu
  • Grupa III – destylaty ropy poddane rozbudowanemu uszlachetnianiu, np. kilkukrotnemu krakingowi w obecności wodoru
  • Grupa IV – krótkołańcuchowe poliolefiny, który otrzymuje się wyniku syntezy chemicznej
  • Grupa V – pozostałe bazy otrzymywane drogą syntezy chemicznej

To, z jakich grup baz składa się olej, determinuje jego rodzaj.

Rodzaje oleju

Oleje dostępne na rynku dzieli się na trzy rodzaje:

  • Mineralne – wytwarzane z baz grupy I i II.

Obecnie są już bardzo rzadko stosowane, zaliczamy do nich oleje przeznaczone do silników benzynowych o małych osiągach oraz do silników wysokoprężnych z pośrednim wtryskiem – mówi specjalista firmy BuwarSilniki tego rodzaju nie są spotykane w nowych autach, zatem i oleje stosowane są w pojazdach starszej daty.

  • Półsyntetyczne – złożone z grup baz I i II oraz grup wyższych w odpowiednich proporcjach. O tym, czy olej jest półsyntetyczny decyduje minimalna zawartość baz grup III, IV i V – wartość ta regulowana jest przez obowiązujące w danym kraju normy, zazwyczaj wynosi on 25 do 30%. Oleje te przeznaczone są do silników benzynowych o wielopunktowym wtrysku oraz do nowoczesnych silników wysokoprężnych.
  • Syntetyczne – wytwarzane wyłącznie z baz grupy III, IV i V, choć w niektórych krajach zgodnie z normami wytwarza się je wyłącznie z grup IV i V. Oleje zawierające bazy tylko grupy IV albo V są zaliczane to olejów specjalnych. Generalnie oleje te charakteryzują się dużą gęstością, sprawdzają się świetnie zarówno w silnikach benzynowych i wysokoprężnych.

Jak zatem widać to, jaki rodzaj oleju powinniśmy nabyć zależy przede wszystkim od rodzaju silnika jaki mamy pod maską, a ponadto również nasz styl jazdy oraz warunki pogodowe podczas eksploatacji. Olej silnikowy należy regularnie wymieniać – choć producenci często zaznaczają, że po jednej wymianie można przejechać spokojnie 50-70 tysięcy km, to wielu specjalistów zauważa, że już po 15-17 tys. km zauważalne są zmiany właściwości oleju, m.in. jego lepkości i smarności.

śr. ocena 5 / głosów 5