Rodzaje dodatkowych tabliczek umieszczanych pod znakami drogowymi

Dodatkowe tabliczki pod znakami drogowymi często występują w przestrzeni miejskiej. Najczęściej można spotkać tabliczki dedykowane znakom ostrzegawczym (np. zmiana kierunku ruchu) bądź informacyjnym (np. o sposobie parkowania). Warto wiedzieć, co oznaczają oraz jakie tabliczki do znaków drogowych można spotkać najczęściej. Dowiedz się, jakie rodzaje tabliczek powinien znać każdy kierowca.

tabliczki-pod-znakami

Tabliczki pod znakami drogowymi w kolorze żółtym

Znaki drogowe, jak i tabliczki pod nimi regulowane są określonymi rozporządzeniami, zarówno krajowymi, jak i europejskimi. Na drogach pod znakami ostrzegawczymi występują tabliczki w kolorze żółtym. Najczęściej informują o odległości postawionego znaku od miejsca niebezpiecznego. Ponadto, mogą informować również o długości odcinka drogi bądź o końcu odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo. Tabliczki do znaków drogowych w kolorze żółtym mogą informować także o: drodze krętej, długości drogi krętej, granicy państwa, rzeczywistej wielkości spadku lub wzniesieniu drogi bądź nieoczekiwanej zmianie kierunku ruchu o różnym przebiegu.

Co oznaczają białe tabliczki pod znakami drogowymi?

Tabliczki pod znakami drogowymi mogą mieć również kolor biały. Najczęściej występują pod znakami informacyjnymi.

Można je spotkać np. pod znakiem oznaczającym koniec postoju, długość odcinka jezdni, na którym obowiązuje zakaz bądź odległość znaku, od miejsca którego lub w którym zakaz obowiązuje – podkreśla specjalista z firmy ANDROS z Redy.

Bardzo często tabliczki pod znakami informacyjnymi dotyczą sposobu parkowania. Ich zadaniem jest przede wszystkim określenie ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Może towarzyszyć im również tabliczka informująca o tym, że pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Tabliczki, na których widnieją strzałki określają początek lub kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania się. Białe tabliczki pod znakami informacyjnymi mogą również dookreślać, jakiego konkretnie pojazdu dotyczy znak, np. motocykli, samochodów osobowych, ciężarowych, tramwajów, autobusów itp. Inne tabliczki umieszczane pod znakami informacyjnymi mogą informować o odstępie od poprzedzającego pojazdu lub istnieniu w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy.

Inne kolory tabliczek pod znakami (niebieskie) i ich znaczenie

Tabliczki pod znakami drogowymi oprócz białej i żółtej barwy mogą być również niebieskie. Informują o odległości znaku informacyjnego od początku bądź końca drogi lub pasa ruchu lub o długości tunelu lub odcinka drogi do końca tunelu. Niebieskie tabliczki pod znakami informują również o przejeździe drogą płatną bądź o końcu drogi, za przejazd po której pobierana jest opłata.