Przepisy i procedury dotyczące transportu zmarłych

Podstawowe przepisy oraz procedury dotyczące transportu zmarłych znaleźć możemy w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 249, poz. 1866 z 31 grudnia 2007 r.). Określa ono zasady wydawania poszczególnych zaświadczeń oraz pozwoleń, zawiera spis niezbędnych do ich uzyskania dokumentów oraz jasno sprecyzowane wymagania sanitarne i techniczne, dotyczące środków transportu w przypadku sprowadzania zwłok z zagranicy. Jak to wygląda w praktyce?

Wniosek o pozwolenie na przewóz zwłok z zagranicy

Przewozem ciał zmarłych osób mogą się zajmować jedynie te firmy, które dysponują odpowiednimi pozwoleniami. Zwłoki może transportować również uprawniona do tego osoba, która po złożeniu wniosku, otrzyma na to pozwolenie. Jakich informacji musi ona udzielić w takim wniosku?

Jak wyjaśnia nasz rozmówca z Zakładu Pogrzebowego Piotr P&G w Katowicach:

Wedle zapisów, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia we wniosku muszą znaleźć się takie dane jak: dane personalne wnioskodawcy, dane zmarłego (w tym imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania), nazwa miejscowości, z której zwłoki mają być przewożone, miejsce pochówku i rodzaj środka transportu, jakim zwłoki będą przewożone. Dodatkowo należy przedłożyć dokument, który potwierdza przyczynę zgonu. Sprawa jest prostsza, kiedy przyczyna zgonu jest już określona, wówczas bowiem wystarczy sam akt zgonu. Jeśli jednak nie została ona określona, wtedy konieczny jest dokument zaświadczający o tym, iż zgon nie nastąpił z przyczyny choroby zakaźnej. Na koniec należy złożyć odpowiednie dokumenty od państwa, na którego terytorium zmarły będzie spoczywał oraz również państw, przez które ciało będzie przewożone.

Warunki sanitarne i techniczne

Oprócz stosownych dokumentów należy dysponować także odpowiednim środkiem transportu. Rozporządzenie Ministra Zdrowia mówi o tym, iż środek transportu do przewozu zwłok musi spełniać określone warunki techniczne oraz sanitarne. Jakie to są warunki?

Otóż transport zwłok musi odbywać się przy wykorzystaniu środka transportu, który spełnia takie wymagania jak:

  • oznakowanie, które wskazuje na jego przeznaczenie,
  • kabina kierowcy w izolacji od części, w której zostaną umieszczone zwłoki,
  • trumna ze zwłokami musi być zabezpieczona przed przesuwaniem się,
  • podłoga musi nadawać się do odkażania oraz łatwego czyszczenia,
  • w środku transportu muszą znaleźć się odpowiednie środki dezynfekcyjne,
  • brak możliwości wstawienia siedzisk dla pasażerów w miejscu, w którym ma znajdować się trumna.

Ponadto taki pojazd musi być również zarejestrowany jako pojazd specjalny.

Co w przypadku urny z prochami?

Przewóz urny z prochami traktowany jest jako przewóz szczątków ciała zmarłego, które powstały na skutek jego spalenia. Transport urny jest możliwy pod warunkiem, że jest ona szczelnie zamknięta, a jej przewóz organizuje firma lub osoba, która posiada stosowne pozwolenia. W przypadku urny Rozporządzenie Ministra Zdrowia jest już mniej restrykcyjne. Tutaj można bowiem przewozić szczątki zmarłej osoby przy użyciu dowolnego środka transportu. Warunkiem, jaki należy zachować, jest zapewnienie szczątkom należytego im szacunku.

śr. ocena 5 / głosów 5