Pomiary instalacji przemysłowych i ich znaczenie

Pomiary instalacji przemysłowych w zakładach gospodarczych oraz firmach mają ogromne znaczenie. Dzięki nim wiemy bowiem, że nasi pracownicy są bezpieczni. Ponadto, pozwalają one ocenić realny stan techniczny instalacji i w przypadku awarii lub jakiejkolwiek usterki, natychmiast ją usunąć. Na czym polegają i jakie jest ich znaczenie?

Pomiarów instalacji przemysłowych dokonuje się nie tylko w trakcie eksploatacji budynku, lecz ich zlecenie jest wymagane także na etapie całego procesu budowlanego. Należy ich dokonać już na poziomie projektowania, a następnie budowy. Sprawdzają one prawidłowość wykonania poszczególnych instalacji w obiekcie. Jeśli działa odpowiednio, wyniki parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach będą właściwe. Zakres badania zależy od rodzaju budynku, który podlega pomiarom, jednak możemy wyróżnić kilka podstawowych parametrów. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Jakość powietrza

Dla stworzenia odpowiednich warunków pracy, ważna jest jakość powietrza w pomieszczeniu, na którą wpływ na sprawna instalacja. Pomiar będzie zatem dotyczyć temperatury, wilgotności, stężenia CO₂ oraz ciśnienia absolutnego. Badanie temperatury oraz ciśnienia odbywa się za pomocą specjalnych czujników. Ten do pomiaru ciśnienia, możemy umieścić w pewnej odległości od instalacji, dzięki dłuższej rurce kapitularnej. W ten sposób, elektronika czujnika zostanie ochroniona przed zbyt wysoką temperaturą w instalacji. Mierzenie temperatury z kolei jest nieco trudniejsze, ze względu na różnice jej wartości w poszczególnych punktach instalacji. Pomiar zatem należy zacząć od dobrania lokalizacji np. rurociągu lub zbiornika. Czujniki temperatury służą między innymi do pomiarów, dokonywanych w instalacjach okrętowych oraz lądowych. Pomiar między innymi tej wartości, a także usługę kompleksowego przeglądu instalacji, oferuje firma projektowo-wykonawcza Klima-Venta z Wrocławia.

Przepływ powietrza

Inną mierzoną wartością jest pomiar prędkości przepływu powietrza w przewodach oraz na elementach zakańczających, takich jak na przykład kratki lub nawiewniki. Do wykonania tej czynności mogą posłużyć dwa urządzenia: albo sonda anemometryczna cieplno-oporowa lub rurka Pitota.

Gaz

Pomiary instalacji przemysłowych obejmują także sprawdzenie szczelności instalacji gazowych, która jest kluczowa dla bezpieczeństwa eksploatacji całego budynku. Specjalny wykrywacz, będący dwuczujnikowym urządzeniem przenośnym niewielkich rozmiarów, w przypadku przekroczenia określonego stężenia tlenku węgla, wyda sygnał optyczny oraz dźwiękowy.

Ponadto w zakres pomiaru instalacji przemysłowych wchodzi także sprawdzenie wydajności, sprawności oraz szczelności układów wentylacyjnych oraz stopnia natężenia hałasu. Omawiane pomiary mają ogromne znaczenie. Po ich przeprowadzeniu, przedsiębiorca otrzymuje protokół wraz z dokumentacją zdjęciową wykrytych usterek, a także odpowiednie protokoły pomiarowe, ze wskazaniem graficznym wykrytych awarii oraz punktów pomiarowych. Pozwoli to na usunięcie defektów oraz na przywrócenie sprawności działania instalacji.

śr. ocena 5 / głosów 5