Co pokazuje nam wskaźnik efektywności energetycznej EER

Wskaźnik efektywności energetycznej umieszczony na opakowaniu danego urządzenia chłodzącego w dużym skrócie pozwala nam ocenić jego wydajność – a więc i koszty późniejszej eksploatacji – w porównaniu z klimatyzatorem innego modelu lub typu, wyprodukowanym przez innego producenta. Jest to jedna z najważniejszych informacji, które musimy wziąć pod uwagę, decydując się na zakup wybranego sprzętu.

Aby klimatyzator mógł działać, musi zostać podłączony do sieci zasilania, z której pobiera energię elektryczną. Umożliwia ono działanie przeróżnych podzespołów urządzenia, efektem ich pracy zaś jest odczuwalnie niższa temperatura panująca w chłodzonym pomieszczeniu. W przypadku klimatyzatorów wyposażonych w funkcję grzania energia ta jest zamieniana na ciepło, ale do tego zagadnienia jeszcze wrócimy.

Co to jest EER

Wskaźnik efektywności energetycznej, opisywany skrótowo jako EER (od angielskich słów „energy efficiency rating”), to nic innego jak stosunek mocy chłodniczej klimatyzatora do pobranej przez niego ilości energii.

Im jest wyższy, tym wyższa jest efektywność energetyczna urządzenia, a więc i mniejsze koszty jego eksploatacji – tłumaczy fachowiec z firmy Klima-Venta z Wrocławia.

Możemy je oszacować, przewidując różnicę temperatur, którą urządzenie to będzie miało do pokonania np. każdego dnia w sezonie, i zestawiając ją właśnie ze współczynnikiem EER, dzięki któremu poznamy ilość energii, której klimatyzator będzie w tym czasie potrzebował.

Klasy efektywności energetycznej

Urządzenia chłodnicze o różnym zużyciu energii pogrupowano w siedem kategorii oznaczonych literami od A do G oraz kolorami od zielonego do czerwonego. Wskaźnikowi efektywności energetycznej wynoszącemu powyżej 3,20 odpowiada klasa A oraz kolor ciemnozielony. Jeśli klimatyzator oznakowany jest w ten sposób, mamy do czynienia z najbardziej wydajnym urządzeniem (chociaż rekordy w tej dziedzinie to EER > 4, a nawet EER > 5). Najwięcej prądu pobierać będzie sprzęt zakwalifikowany do klasy G (kolor czerwony), gdzie EER wynosi maksymalnie 2,20.

Etykiety energetyczne

Wskaźnik efektywności energetycznej (podawany dla warunków znamionowych przy pełnym obciążeniu danego urządzenia) jest jedną z kluczowych informacji zawartych na tzw. etykietach energetycznych, którymi zgodnie z zaleceniami UE opatrzone muszą być wszystkie sprzęty grzejące oraz chłodzące. Jednolity system oznaczeń ułatwia podejmowanie konsumentom świadomych ekonomicznych – i ekologicznych – decyzji podczas zakupów. Oprócz EER na etykiecie energetycznej widnieje także m.in. moc chłodnicza określona w kilowatach, a w przypadku jednostek chłodząco-grzewczych również wskaźnik efektywności energetycznej cieplnej COP („coefficient of performance”), czyli odpowiednik EER wyrażający stosunek mocy cieplnej urządzenia do energii, której ono potrzebuje, aby tę moc osiągnąć. Tutaj również mam siedem klas od A do G, a im wyższy COP – tym lepiej.