Podział majątku wspólnego, a prowadzenie działalności gospodarczej. Największe problemy i wyzwania

Według danych GUS w 2018 roku na 100 zawartych małżeństw przypadły 33 rozwody. Jak widać, liczba prawnych rozstań nie jest mała. Rozpad związku to trudne doświadczenie. Jeśli do tego dochodzi konieczność podziału wspólnego majątku, sprawy komplikują się jeszcze bardziej, szczególnie zaś dla tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

podział majątku

Jak przebiega dzielenie mienia, jeśli przedsiębiorstwo było zarejestrowane przed zawarciem małżeństwa?

Wbrew pozorom biznes założony przed ślubem po rozwodzie nie zawsze przypada temu, kto go zarejestrował. Często źródłem środków na prowadzenie firmy są bowiem przychody obojga małżonków oraz ich wspólny majątek. Z tego powodu o jego podziale decydują sumy, jakie każde z nich zainwestowało. Określenie ich i wypracowanie kompromisu bywa jednak trudne, zwłaszcza w przypadku małżeństw, które trwały wiele lat. Dlatego w sytuacjach, w których nie jest możliwy tryb umowy, rozwiązaniem jest tryb sądowy.

Kiedy sprawa trafia do sądu i to on dokonuje wyceny majątku oraz decyduje o tym, kto będzie właścicielem biznesu po rozwodzie. Warto wówczas zwrócić się do specjalisty i skorzystać z porady prawnej. Doświadczony radca pomoże odpowiednio przygotować się do takiego procesu i udzieli wsparcia na każdym etapie postępowania sądowego. Dzięki temu podział majątku może odbyć się bez niepotrzebnych nieporozumień i problemów.

Podział majątku firmy założonej po ślubie

Jeśli małżonkowie nie podpisali intercyzy, majątek jest wspólny i nie ma znaczenia, na kogo biznes jest zarejestrowany. W takiej sytuacji z przychodu wynikającego z jego działalności korzystają oboje, a środki konieczne do prowadzenia firmy pochodzą z mienia dzielonego przez męża i żonę. W praktyce oznacza to, że podziałowi podlegają wszystkie rzeczy nabyte za pomocą środków pochodzących z działalności przedsiębiorstwa – nawet sprzęty zakupione tylko przez jedno z małżonków.

I tutaj podział majątku może odbyć się w trybie umownym lub sądowym. Do tego pierwszego dochodzi wtedy, gdy mąż i żona są zgodni i wspólnie ustalają komu i jaka część mienia się należy. Takie porozumienie kończy się zawarciem umowy, która ujmuje ustalenia małżonków. Kiedy tryb umowy nie jest możliwy, wtedy wkracza sąd i określa sposób podziału majątku.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, radca prawny Grzegorz Pelc z kancelarii prawnej w Chorzowie: Taki proces trwa dłużej. W pierwszym kroku sąd bada realną wartość wspólnego mienia i ustala jego skład, a w kolejnych dokonuje podziału. Ten zaś może odbyć się na trzy sposoby. Sąd może przyznać każdej ze stron postępowania jasno określone składniki majątku, może dokonać podziału fizycznego wszystkich rzeczy lub przeprowadzić podział cywilny. Przy czym ten ostatni jest możliwy tylko wtedy, gdy małżonkowie podejmą decyzję o sprzedaży wspólnego mienia.

Niezależnie od tego, czy działalność gospodarcza została założona przed czy po zawarciu małżeństwa, podział majątku wspólnego po rozwodzie w trybie sądowym nie należy do najłatwiejszych. Dlatego nie warto ryzykować przygotowań do procesu na własną rękę. Bezpieczniej jest skorzystać z fachowego wsparcia na każdym z etapów postępowania.

śr. ocena 0 / głosów 0