Podstawowe informacje o podatkach w Polsce

Podatki wzbudzają wiele emocji. Niezależnie od tego, co o nich myślimy, są konieczne dla sprawnego funkcjonowania państwa. Dobrze jest mieć podstawową wiedzę o podatkach i rozumieć, w jaki sposób i na co są przeznaczane nasze pieniądze. Jakie mamy podatki? Jakie ustawy je regulują? Na co idą? Oto zbiór najważniejszych podstawowych informacji o polskim systemie podatkowym.

Co to jest podatek?

Według definicji podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Dzięki podatkom państwo posiada pieniądze i może finansować swoją działalność. Stąd właśnie pochodzą środki, dzięki którym pracują szkoły, szpitale, powstają drogi, a osoby w trudnej sytuacji uzyskują wsparcie. W podatkach opłacamy w pośredni sposób usługi, z których korzystamy. Gdyby nie podatki, musielibyśmy płacić za każdą wizytę u lekarza, każdą lekcję dziecka w szkole, patrole i interwencje policyjne i wiele innych rzeczy, na które na co dzień nie zwracamy uwagi, a które sprawiają, że nie musimy myśleć o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa, edukacji, czystości na ulicach, zorganizowanego transportu i tak dalej.

Składowe systemu podatkowego

Obecnie mamy w Polsce 13 podatków. Dziesięć bezpośrednich i 3 pośrednie. Oprócz drogi uiszczania różnią się one podmiotem opodatkowania (osoba, która jest opodatkowana), przedmiotem (to, co podlega opodatkowaniu) oraz trybem i warunkami płatności. Podatki bezpośrednie to: dochodowy od osób prawnych (CIT), od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek tonażowy i wydobycia niektórych kopalin. Do podatków pośrednich zaliczamy: podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, podatek od gier.

Wszystkie te podatki są powiązane pod względem prawnym i ekonomicznym. Wraz z krajowym i międzynarodowym prawem podatkowym oraz administracją samorządową i rządową tworzą spójny system podatkowy. Naczelnym aktem prawnym, który normuje nakładanie podatków w Polsce, jest Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 217). Bardziej szczegółowo zajmuje się tą sprawą ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. O tym, że warto znać prawo podatkowe, nie trzeba nikogo przekonywać. Dla większości z nas jawi się ono jako zawikłane i nadmiernie rozbudowane. Na szczęście nie jesteśmy z tym sami. Z pomocą przychodzi doradca podatkowy. Warto skorzystać z jego usług, jeżeli stoimy wobec nowych dla nas obowiązków w tej materii. Wykwalifikowanego doradcę można znaleźć pod adresem www.pukaluk.pl.