Podpisywanie umowy deweloperskiej. O czym warto pamiętać?

Kupno mieszkania to zawsze bardzo poważna decyzja. Aby transakcja między nami a deweloperem mogła dojść do skutku i była zgodna z prawem, musi zostać poprzedzona zawarciem tak zwanej umowy deweloperskiej. Co powinien zawierać tego typu dokument, jakie informacje muszą być w nim koniecznie zawarte, na jakie aspekty należy zwrócić uwagę? Warto to wiedzieć, nim udamy się do notariusza.

umowa deweloperska notariusz

Umowa deweloperska – co to takiego?

Umowa deweloperska to rodzaj umowy w której deweloper, czyli firma lub osoba prowadząca daną inwestycją budowlaną, zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę prawa własności lokalu (np. mieszkania, lokalu handlowo-usługowego) lub budynku (np. domu jednorodzinnego) po zakończeniu inwestycji. Na mocy umowy nabywca z kolei zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera. Innymi słowy – w umowie tej deweloper zobowiązuje się do postawienia danej nieruchomości, nabywca zaś do jej kupienia.

Co musi zawierać umowa deweloperska?

Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r., potocznie nazywaną „ustawą deweloperską”, umowa deweloperska musi zawierać szereg danym i postanowień, między innymi:

 • Określenie stron
 • Określenie miejsca i daty podpisania umowy
 • Cenę nabycia prawa własności do nieruchomości
 • Informacje na temat nieruchomości, np. o jej powierzchni, stanie prawnym działki, na której powstanie, standardzie wykończenia
 • Terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
 • Termin przeniesienia na praw własności na nabywcę
 • Koszt nabycia prawo do własności, harmonogram spłaty rat i ich wysokość
 • Numery pozwolenia na budowę
 • Warunki odstąpienia od umowy
 • Wysokość odsetek i kar umownych
 • Sposób zabezpieczenia środków finansowych na budowę nieruchomości – może nim być rachunek powierniczy lub zamknięty. W pierwszym przypadku bank, w którym zaciągnęliśmy kredyt wypłaca należną transze kredytu po zakończeniu konkretnych etapów budowy, w drugim zaś – po przeniesieniu na nas przez dewelopera prawa własności, zgodnie z zawarta umową.
 • Czy cena nieruchomości ulegnie zmianie – może to nastąpić jeśli gotowy lokal lub budynek jest mniejszy lub większy, niż zakładano w projekcie. Dochodzi do tego dość często, warto wiedzieć, czy w takiej sytuacji przysługuje nam zwrot naddatku lub czy musimy dopłacić należność za dodatkowe metry.
 • Warunki utrzymania mieszkania po jego wydanie – zapisy tego typu regulują m.in., czy deweloper sam będzie administrował budynkiem, czy powierzy to innej firmie.

Umowa deweloperska podpisywana jest w formie aktu notarialnego, a więc do jej zawarcia konieczne jest skorzystania z usług kancelarii notarialnej, takiej jak Kancelaria Notarialna Łukasz Górski. W umowie powinniśmy znaleźć zapis o tym, kto ponosi koszt sporządzenia aktu.

Zanim podpiszesz – skonsultuj

Przed podpisaniem umowy powinniśmy się z nią dokładnie zapoznać. Problem w tym, że dla wielu osób prawny język umowy może utrudniać zrozumienie zawartych w niej przepisów – ponadto kupując mieszkanie po raz pierwszy możemy nie mieć świadomości tego, jak umowa powinna wygląd. Dlatego jeśli nie mamy pewności, czy dana umowa jest faktycznie zgodna z prawem, możemy skonsultować ją z prawnikiem.

śr. ocena 5 / głosów 1