Pochylnie jako wsparcie dla niepełnosprawnych

Pochylnie dla niepełnosprawnych to w języku fachowców drogi komunikacyjne, po których mogą się poruszać osoby na wózkach inwalidzkich. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wyraźnie wskazuje, jakie warunki muszą spełniać pochylnie dla osób niepełnosprawnych. W naszym artykule przyjrzymy się najważniejszym punktom z listy warunków technicznych oraz temu, z czego w praktyce wykonuje się pochylnie.

pochylnie dla osob niepelnosprawnych podjazdy

Wytyczne Rozporządzenia dotyczące pochylni dla osób niepełnosprawnych

Zacznijmy od tego, że część pierwszego rozdziału Rozporządzenia wskazuje, jak przystosować budynek dla osób niepełnosprawnych. Mówi między innymi o tym, że: w budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposażanym w dźwigi należy wykonać pochylnię lub zainstalować odpowiednie urządzenie techniczne, umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierającej stanowiska postojowe dla samochodów osobowych. Czwarty rozdział Rozporządzenia wskazuje maksymalne nachylenie pochylni dla niepełnosprawnych przy różnych wysokościach i usytuowaniach, minimalną szerokość płaszczyzny ruchu, wysokość krawężników, rodzaje poręczy itp. Rozporządzenie nie mówi natomiast o tym, z jakich materiałów i w jaki sposób należy taką pochylnię wykonać. O budowie pochylni dla niepełnosprawnych w praktyce opowiedzieli nam za to przedstawiciele Zakładu Wyrobów Metalowych RAPMET z Kłodzka.

Budowa pochylni dla niepełnosprawnych w praktyce

By pochylnia mogła rzeczywiście pełnić swoją funkcję i stanowić komfortowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, ważne jest nie tylko dostosowanie jej wymiarów do wytycznych z Rozporządzenia, ale też wybór odpowiednich materiałów i po prostu budowa konstrukcji w praktyce. Pochylnie produkowane przez ZWM RAPMET są wykonywane jako stalowe konstrukcje zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Wypełnienie pochylni stanowią ażurowe kratki – przemieszczanie się po nich jest jak najbardziej komfortowe, a przez to, jaką mają strukturę, na pochylni nie zalega deszcz, śnieg, czy opadające z drzew liście. Powierzchnia pochylni dla niepełnosprawnych jest antypoślizgowa. Warto też dodać, że maksymalna długość jednego biegu to 9,0 m. Jeśli ze względu na warunki w danym miejscu pochylnia o odpowiednim nachyleniu (od 6% do 15%) miałaby być dłuższa, konstruuje się pochylnię, która składa się z dwóch (a nawet większej liczby) biegów.

śr. ocena 5 / głosów 3