Ordynacja podatkowa – jedna z najczęściej nowelizowanych polskich ustaw

Prawo podatkowe ulega co roku daleko idącym zmianom. Znaczne ich nasilenie miało miejsce w roku 2015, a także w roku 2016. Obejmowały one zarówno szczegółowe prawo podatkowe, jak i ogólne prawo podatkowe unormowane w Ordynacji podatkowej.

Najbardziej znaczące zmiany w ordynacji podatkowej

Zmiany Ordynacji podatkowej, dotyczyły zwłaszcza „urzędowej” interpretacji prawa podatkowego, wykonywania zobowiązań podatkowych oraz informacji podatkowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje jednak przywrócenie regulacji przeciwko unikaniu opodatkowania oraz wręcz „rewolucyjne” przekształcenia administracji podatkowej (skarbowej) dokonane przez przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947, ostatnia zmiana Dz.U. z 2017 r. poz. 88). Te ostatnie zmiany pociągnęły za sobą konieczność istotnych przekształceń przepisów Ordynacji dotyczących funkcjonowania administracji skarbowej.

Problematyka Ordynacji Podatkowej została pomieszczona w dziewięciu działach; niektóre
z nich dzielą się na rozdziały, zaś w ramach działów lub rozdziałów znajdują się artykuły, podzielone niekiedy na paragrafy, a w ich ramach punkty. Nazwa działów daje ogólny obraz zakresu przedmiotowego Ordynacji. Została ona podzielona na następujące Działy: I – Przepisy ogólne  (art. 1-12), II – Organy podatkowe i ich właściwość (art. 13-20), IIa – Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych (art. 20a-20r), III – Zobowiązania podatkowe (art. 21-119), IIIa – Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (art. 119a – 119zf), IV – Postępowanie podatkowe (art. 120-271), V – Czynności sprawdzające (art. 272-280), VI – Kontrola podatkowa (art. 281-292), VII – Tajemnica skarbowa (art. 293-305), VIIa – Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami (art. 305a-305o), VIII – Przepisy karne (art. 306), VIIIa – Zaświadczenia (art. 306a-306n) oraz Dział IX – Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 307-344).

Jak być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami

Ze względu na corocznie wprowadzane nowelizacje ustawy, każdy podatnik powinien być – dla własnego bezpieczeństwa – na bieżąco ze tymi zmianami. Doskonałym źródłem informacji o aktualnych przepisach ustawy – Ordynacja podatkowej są publikacje wydawane przez Oficynę Wydawniczą Unimex.