Odpowiedzialność energetyczna. System certyfikacji SBP

Największe europejskie koncerny energetyczne powołały ścieżkę certyfikacji Sustainable Biomass Partnership (SBP), która dotyczy zrównoważonego łańcucha dostaw biomasy do energetyki zawodowej. Celem jej wprowadzenia jest głównie zwiększenie odpowiedzialności za pochodzenie źródeł energii, którą produkują firmy. System ten obejmuje certyfikację producentów biomasy, firm handlowych, jak i wytwórców energii.

Biomasa – dlaczego warto?

Firmy, które zajmują się produkcją i dystrybucją biomasy przede wszystkim mają na uwadze ekologię i dobro środowiska. Biomasa umożliwia wytwarzanie paliwa z zerową emisją CO2 i naturalne ogrzewanie Twojego domu. Dlaczego warto zdecydować się na ten rodzaj energii odnawialnej? Głównie z tego względu, że jest bardzo łatwa do pozyskania, oraz dostępna. To w pełni ekologiczne paliwo składające się z kory, brykietu, trocin, drzewa, odpadów zwierzęcych, siana itp. Zanim jednak wybierzesz jej dostawcę, upewnij się, że biomasa pochodzi z legalnych i sprawdzonych źródeł i jest pozyskiwana zgodnie z zasadami odpowiedzialności energetyczne. Dobrą gwarancją jest certyfikat SBP.

Certyfikacja SBP – co to jest?

Sustainable Biomass Production, w skrócie SBP jest inicjatywą powstałą z myślą o promocji zrównoważonej masy, której fundatorami są największe na świecie firmy energetyczne. Jest ona doskonałym przykładem na zaangażowanie w legalne i odpowiedzialne pozyskiwanie oraz dostarczanie biomasy drzewnej. Podejmuje bowiem nie tylko ekonomiczne, ale też ekologiczne i społeczne aspekty pozyskiwania biomasy.

Certyfikacją SBP objęto cały proces łańcucha dostaw – począwszy od źródła biomasy, aż po jej dostawę do użytkownika końcowego. Tym, co czyni ją wyjątkowość, są wymogi związane ze zrównoważonym rozwojem oraz gospodarką niskoemisyjną. Warto jednak pamiętać, że koncentrują się one na biomasie pochodzenia drzewnego.

Co daje certyfikat SBP?

Firmy, które uzyskały certyfikat SBP, mogą udowodnić, że zajmują się produkcją i handlem biomasy drzewnej z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób. I chociaż nie ma światowej definicji zrównoważonego rozwoju, SBP opracował własny zestaw 38 jego wskaźników, które dotyczą między innymi:

  • ochrony różnorodności biologicznej,
  • dbałości o utrzymanie dobrego stanu lasów,
  • ochrony lasów o wysokiej ochronnej wartości.

Jeśli przedsiębiorstwo uzyskało taki certyfikat, a tak jest np. w przypadku firmy Krex, możesz mieć pewność, że:

  • oferuje ona najwyższy standard usług swoich systemów kontroli,
  • działa z poszanowaniem dla środowiska naturalnego,
  • bierze na siebie pełną odpowiedzialność energetyczną w duchu zrównoważonego rozwoju.

Certyfikacja SBP odgrywa ogromne znaczenie dla producentów pelletu i zrębków, którzy dostarczają materiał do krajów zachodnich. Ich obowiązkiem jest udowodnienie, że materiał pochodzi ze zrównoważonych źródeł. Chociaż w Polsce nie każdy jeszcze docenia biomasę objętą certyfikacją SBP, rola ekologii i ekonomii jest przeogromna – warto o tym pamiętać i korzystać tylko z usług firm, które uzyskały taki dokument.

śr. ocena 5 / głosów 5