Odpady z działalności kosmetycznej – co warto widzieć?

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że zakłady kosmetyczne i fryzjerskie czy salony odnowy biologicznej w wyniku swej działalności produkują spore ilości potencjalnie niebezpiecznych odpadów, które muszą być odpowiednio przechowywane i utylizowane.

Prawna definicja odpadów kosmetycznych

Istnieją dwa dokumenty prawne, na podstawie których definiujemy odpady kosmetyczne. Pierwszym z nich jest rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, które wyszczególnia kody poszczególnych odpadów. Drugi dokument to ustawa o odpadach, która stwierdza, iż odpadami medycznymi są wszelkiego rodzaju odpady, powstające w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia badań oraz doświadczeń naukowych medycyny. Do odpadów medycznych zaliczamy również kosmetyki oraz inne produkty, wykorzystywane na co dzień w działalności wymienionych wyżej salonów kosmetycznych i fryzjerskich oraz innych placówek tego typu.

Zagrożenie związane z odpadami kosmetycznymi

Odpady kosmetyczne można podzielić na dwie kategorie: do pierwszej zaliczymy wszelkiego rodzaju substancje wykorzystywane w zabiegach kosmetycznych, do drugiej zaś narzędzia i przybory, przy pomocy których zabiegi te są wykonywane Każda z tych grup niesie za sobą inne formy zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego. Odpady należące do pierwszej grupy posiadają pewien określony termin przydatności, po jego przekroczeniu nie mogą być wykorzystywane w zabiegach, gdyż mogą stać się przyczyną poważnych konsekwencji zdrowotnych u osoby, wobec której zostały zastosowane. Nie mogą być również wyrzucane wraz z innymi, neutralnymi odpadami, gdyż zawarte w nich substancje chemiczne mogą przedostawać się do gleby oraz wód gruntowych, powodując ich skażenie. Odpady z drugiej grupy, czyli wszelkie jednorazowe narzędzia i akcesoria wykorzystywane w zabiegach kosmetycznych – między innymi igły, strzykawki, gaza, wata – niosą za sobą z kolei zagrożenie bakteriologiczne. Jeżeli podczas wykonywana zabiegu doszło do naruszenia tkanek i dany przedmiot miał kontakt z krwią pacjenta, istnieje wówczas ryzyko skażenia przyboru bakteriami i wirusami. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów, konieczne jest segregowanie tego typu odpadów. Pod żadnym pozorem nie wolno używać ich ponownie, ani wyrzucać z innymi śmieciami.

Jak utylizować odpady z działalności kosmetyczne?

Firmy działające w branży kosmetycznej mają możliwość skorzystania z usług wyspecjalizowanych firm, zajmujących się utylizacją odpadów tego typu – jedną z nich jest przedsiębiorstwo PS-E Nowista. Oferuje ona swoim klientom wywóz odpadów raz na co najmniej cztery tygodnie i wykonuje swoje usługi na zasadzie ryczałtu – opłata całkowita za wykonanie usługi uzależniona jest od ilości oraz objętości odpadów. Firma wyposaża klientów w specjalne pojemniki do przechowywania odpadów.