Ochrona imprez masowych w świetle przepisów prawa polskiego

Warunek bezpieczeństwa przy organizacji imprezy masowej musi być spełniony, aby otrzymać pozwolenie na przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Ochrona i zabezpieczenie imprez masowych stawia nie tylko przed organizatorami, ale również firmą ochroniarską wysokie wymagania. Wynikają one głównie z przepisów prawa, charakteru eventów oraz niestandardowych zagrożeń, jakie mogą na nich wystąpić. Jak wygląda ochrona takich imprez i co o tym mówią polskie przepisy?

Ochrona imprez masowych

Co o imprezach masowych mówią przepisy prawa polskiego?

Zgodnie z definicją ustawową, impreza masowa to impreza artystyczno-rozrywkowa, sportowa, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez organizowanych w teatrach, operach, kinach, szkołach i placówkach oświatowych, imprez organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych, w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, czy imprez zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla pracowników – jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć. Impreza masowa to taka, na której liczba miejsc na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi nie mniej niż tysiąc, natomiast w hali sportowej lub innym budynku wynosi nie mniej niż trzysta. Świadomość tego, że wydarzenie ma charakter masowy, ma duże znaczenie, gdyż nakłada na jego organizatorów istotne obowiązki, przede wszystkim w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Działając w myśl przepisów obowiązującego prawa oraz wewnętrznego kodeksu firmy, nasze biuro ochrony z pełnym zaangażowaniem realizuje powierzone czynności. Natomiast doświadczenie, które posiadamy, pozwala na skuteczne działania prewencyjne oraz szybką i sprawną pomoc doraźną – dowiadujemy się w rozmowie z firmą ochroniarską Argus z siedzibą w Międzyzdrojach, która oferuje szeroki wachlarz usług, w tym ochronę mienia oraz ochronę imprez masowych.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez określa zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, warunki bezpieczeństwa imprez masowych, zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie takich imprez, zasady gromadzenia i przetwarzania informacji, czy zasady odpowiedzialności organizatorów za wyrządzone szkody.

Kto zajmuje się ochroną na imprezach masowych?

O ochronę imprez masowych musi zadbać ich organizator, który zapewni bezpieczeństwo wszystkim osobom. W tym celu najczęściej wynajmuje się dobrą firmę ochroniarską, która zadba o uczestników i pełne zabezpieczenie terenu, skupi zarządzanie i koordynowanie służb w rękach Project Menedżera, oraz zadba o współpracę wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Szczególną uwagę należy zwrócić na imprezy masowe podwyższonego ryzyka, czyli takie, w czasie których istnieje obawa o wystąpienie aktów przemocy lub agresji. Warto wybrać profesjonalne biuro ochrony, które sprawi, że masowa impreza w Międzyzdrojach będzie bezpieczna. W tym celu wynajmowane są specjalne bariery zaporowe, przygotowywany jest plan p.poż., czy zaplecze medyczne.

Do obowiązków organizatora imprezy masowej na podstawie ustawy, należy spełnienie wymogów określonych prawem – w szczególności prawo budowlane, przepisy sanitarne i dotyczące ochrony przeciwpożarowej, zapewnienie udziału służb porządkowych, oraz wyznaczenie kierownika do spraw bezpieczeństwa. Oprócz tego ważne jest zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego, wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu.

śr. ocena 0 / głosów 0