Najlepszy przyjaciel – wpływ zwierząt na człowieka

Ludzie czują instynktowną potrzebę kontaktu ze zwierzętami i udomowiają je już od tysięcy lat. Pierwszym zdomestyfikowanym zwierzęciem był pies domowy, a przyjaźń między przedstawicielami tych potomków wilka i człowiekiem zrodziła się ponad 15 tysięcy lat temu!

zwierzeta

Relacje między ludźmi i zwierzętami oparte są na znacznie silniejszej podstawie, niż wykorzystanie naszych mniejszych przyjaciół w celach hodowlanych – mówi nasza rozmówczyni z gabinetu weterynaryjnego Agro Wet. Budowanie więzi z każdym zwierzęciem jest źródłem wielu przyjemnych emocji, ale, co udowodniły liczne badania naukowe, wpływa też korzystnie na zdrowie i rozwój umysłowości człowieka.

Miłość niezawodna i bezwarunkowa

Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy kiedy zastanawiamy się nad korzyściami z posiadania zwierzęcia, dotyczy zysków w sferze emocjonalnej. Dając dom i opiekę zwierzęciu, możemy być pewni, że obdarzy nas ono niezachwianym i bezwarunkowym uczuciem. Zwierzęta nie mają zastrzeżeń co do wyglądu, sposobu bycia czy przekonań swoich właścicieli, a pełna akceptacja jaką nas obdarzają, wpływa kojąco na psychikę i emocje.

Zwierzę to zdrowie

Nie bez znaczenia jest także kontakt fizyczny z pupilem. Głaskanie, tulenie, a nawet sam fakt, że zwierzę reaguje na nasz głos sprawia, że czujemy się mniej samotni, szczęśliwsi i spokojniejsi. Co ciekawe udowodniono, że towarzystwo psów obniża ciśnienie krwi i reguluje tętno ich właścicieli! Konieczność opieki nad pupilem, a w przypadku psa – wyprowadzanie go i zapewnienie odpowiedniej dawki ruchu, zmusza nas do aktywności fizycznej, co bez wątpienia ma pozytywny wpływ na zdrowie.

Zwierzę społeczne, czyli… człowiek

Kolejną sferą życia, na jaką pozytywnie wpływa kontakt ze zwierzętami, jest umiejętność nawiązywania relacji z… innymi ludźmi – przekonuje ekspert z lecznicy weterynaryjnej Agro Wet. Tę kwestię możemy rozpatrywać w wielu aspektach.

Po pierwsze, posiadanie zwierzęcia zachęca nas do nawiązywania znajomości z innymi miłośnikami danego gatunku, poszukiwania możliwości wymiany doświadczeń i nauki od bardziej doświadczonych właścicieli.

Po drugie, wychowywanie dzieci w towarzystwie zwierząt sprzyja budowaniu w nich współczucia dla innych żywych stworzeń, a także poczucia obowiązku i chęci kontaktu oraz zabawy. Małe dziecko, które ma za towarzysza psa czy kota zaczyna wcześniej raczkować, jest mocniej zainteresowane otoczeniem, a chęć zabawy z pupilem przyspiesza rozwój układu ruchowego. Oczywiście, przebywanie najmłodszych dzieci w towarzystwie zwierząt musi odbywać się pod kontrolą dorosłych.

Resocjalizacja przez adopcję?

Innym ciekawym przykładem są programy prowadzone wśród więźniów zakładów penitencjarnych w Stanach Zjednoczonych (Paws for Life) i Australii (Pups in Prison). W grupach objętych programem każdy z uczestników dostaje pod opiekę jednego psa ze schroniska, aby uczyć się odpowiedzialności za inną żywą istotę – opowiada specjalista z Agro Wet.

Więźniowie pomagają też przygotować „trudne” psy do adopcji lub tresować je tak, by w przyszłości były one przewodnikami lub psami wspierającymi rehabilitację. W efekcie korzyści czerpią obie strony, ponieważ kontakt ze zwierzętami otwiera więźniów na nowe możliwości, uczy ich czułości, a więź jaka zawiązuje się między nimi i ich podopiecznymi, często jest pierwszą prawdziwą przyjaźnią, jakiej doświadczają w życiu.

Zwierzęta w rehabilitacji i nie tylko

Jak wspomnieliśmy wyżej, zwierzęta świetnie sprawdzają się w rehabilitacji i różnego rodzaju terapiach. Zajęcia z kotami, psami, końmi, a nawet delfinami bywają ważnym elementem w pielęgnacji dzieci i dorosłych borykających się z rozmaitymi problemami natury psychicznej, fizycznej, czy po prostu zaburzeniami rozwojowymi. Specjalnie wyszkolone psy sprawdzają się doskonale jako przewodnicy niewidomych, a często również wsparcie osób dotkniętych innymi niepełnosprawnościami.