Najczęstsze błędy popełniane przy stosowaniu młóta browarnianego

Młóto browarniane, inaczej wysłodziny, to opadające na dno kadzi filtracyjnej nierozpuszczalne składniki zacieru wytrącające się przy produkcji piwa. Niegdyś były traktowane jako odpad, dzisiaj to doskonała białkowa pasza treściwa dla zwierząt hodowlanych. Jak jednak to bywa z innymi paszami, tak i młóto należy najpierw odpowiednio przygotować, a później właściwie dawkować. W dwóch dalszych punktach, korzystając z wiedzy, którą podzielili się z nami fachowcy, podpowiemy jakich błędów należy unikać przy stosowaniu wysłodzin.

Przygotowanie młóta browarnianego

Należy wiedzieć, że świeże młóto browarniane zawiera stosunkowo dużo wody, bo aż około 75%, dlatego też szybko się psuje, więc może być skarmiane maksymalnie przez dwa do trzech dni. Z tego też powodu nie można go w takiej postaci długo przechowywać. Jak mówią nam pracownicy firmy Domino Michał Szpakowski z Żywca, odpowiednie zakonserwowanie młóta pozwala magazynować je przez wiele miesięcy, przy zachowaniu jego wszystkich odżywczych walorów. Obecnie stosowane są trzy główne metody przygotowania wysłodzin do dłuższego przechowywania:

  • suszenie zmniejszające wilgotność paszy do około 13%; wysuszone młóto przechowuje się w silosach lub workach typy Big Bag,
  • zakiszanie w specjalnych rękawach lub belach cylindrycznych; jest to sposób najbezpieczniejszy, a straty materiałowe wynoszą tu jedynie 5%,
  • kiszenie i przechowywanie w pryzmach i silosach poziomych.

Dawkowanie młóta browarnianego przy skarmianiu

Ponieważ tak świeże, jak i zakonserwowane młóto browarniane jest jedynie dodatkiem do pasz, to należy uważać, aby go nie przedawkować przy karmieniu zwierząt, gdyż może to odbić się na ich zdrowiu, co w przypadku krów będzie skutkowało spadkiem ich płodności oraz obniżeniem poziomu tłuszczu w mleku. Należy także unikać w miarę możliwości podawania młóta świeżego, gdyż czasem wywołuje ono u zwierząt pewne problemy gastryczne, m.in. biegunkę. Jeśli jednak już w takiej postaci je podajemy to w ilościach dziennych nie większych niż:

  • 6-8 kg krowom dojnym,
  • 2-5 kg cielętom,
  • 2-3 kg opasom na każde 100 kg masy ich ciała.

Podobnie dawkujemy młóto zakiszone. W przypadku młóta podsuszonego porcje te należy zmniejszyć o około 30%.

Wysłodzin browarnianych nie powinno się podawać w ogóle krowom zasuszonym.

Jak powiedzieliśmy wcześniej, młóto browarniane jest jedynie dodatkiem paszowym i najlepiej je podawać razem z kukurydzą lub z kiszonką z traw albo z roślinami motylkowymi.

śr. ocena 5 / głosów 6