Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Nie każdy właściciel nieruchomości, np. kamienicy bądź obiektu handlowego z lokalami do wynajęcia, ma czas, możliwości czy nawet wiedzą i umiejętności, by zatroszczyć się o swoją własności. Na rynku funkcjonują firmy, które specjalizują się w fachowym zarządzaniu nieruchomościami, świadczące pomoc właśnie w takich sytuacjach. Na czym polega ich praca?

zarzadzanie-nieruchomoscia

Czym zajmują się firmy zarządzające nieruchomościami?

Na powyższe pytanie można odpowiedzieć krótko: wszystkim, co w jakikolwiek sposób związane jest z  utrzymaniem powierzonej nieruchomości w nienagannym stanie. Wchodząc w szczegóły można dostrzec, że opieka nad budynkiem może mieć różne wymiary: prawny, administracyjny, finansowy czy techniczny. Zadaniem zarządcy przejmującego kontrolę na budynkiem jest między innym dbanie, aby  budynku panowała czystość oraz żeby znajdujące się w nim instalacje i urządzenia techniczne pracowały jak należy. W tym celu zarządca budynku zatrudnia pracowników do określonych zadań, zleca wykonywanie niezbędnych napraw i konserwacji oraz pilnuje, żeby w budynku przeprowadzane były w odpowiednich terminach kontrole stanu instalacji. Ponieważ sprawne i zgodne z przepisami funkcjonowanie budynku wymaga również dopełnienia wielu formalności, również i tą kwestią zajmują się firmy zarządzające, np. podpisują umowy z usługodawcami.

W razie problemów natury administracyjnej bądź prawnej, zarządca nieruchomości występuje w roli reprezentanta właściciela – mówi przedstawiciel firmy Adminion NieruchomościW jego imieniu między innymi pilnuje spłacania zaległości w czynszu oraz staje się arbitrem, rozwiązującym problemy powstające między użytkownikami budynku.

Rozwój nieruchomości

Każda nieruchomość, niezależnie od tego czy mieszkalna, czy handlowa, powinna generować pewien zysk – cel ten uzyskuje się poprzez wynajem powierzchni. To również jest zadaniem zarządcy. Składa się ono z wielu etapów, między innymi pozyskiwania najemców, negocjowania cen i podpisywania umów, a także ostatecznego pobierania czynszu i monitorowania wpływów. Wszystko to odbywa się oczywiście za zgodą i po wcześniejszych ustaleniach z właścicielem lokalu.

Kto korzysta z zarządzania budynkiem?

Usługa zarządzania nieruchomością skierowana jest do właścicieli nieruchomości komercyjnych – między innymi powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych czy przemysłowych – i wspólnot mieszkaniowych. Warto pamiętać, że każda firma oferująca usługi z zakresu zarządzania powinna posiadać uprawniające ją do tego licencje.

śr. ocena 5 / głosów 5