Metody zastosowania przenośnych agregatów prądotwórczych

Przenośne agregaty prądotwórcze sprawiają, że dostęp do prądu nie jest ograniczony zasięgiem linii wysokiego napięcia. Możemy wziąć prąd ze sobą i wykorzystać go w nietypowych okolicznościach, np. lesie. Metody zastosowania przenośnych agregatów prądu są ograniczone jedynie naszą wyobraźnią. Do czego wykorzystuje się je najczęściej i kto najchętniej po nie sięga?

Zastosowania agregatów prądotwórczych

Agregaty prądotwórcze są wykorzystywane najczęściej w dwóch sytuacjach – gdy nie ma żadnego źródła prądu oraz wtedy, gdy przerwa w jego dostawie poczyniłaby duże szkody.

Do miejsc, które korzystają z agregatów prądotwórczych, należy zatem zaliczyć np. place budowy – o ile nie da się dociągnąć prądu z okolicznych budynków, agregat jest konieczny, aby zasilać maszyny budowlane, oświetlać miejsce pracy.

Innym miejscem, w którym agregat prądotwórczy znajdzie zastosowanie, jest szpital. Miejsca tego typu nie mogą sobie pozwolić na przerwy w dostawach prądu, ponieważ od tego może zależeć zdrowie i życie pacjentów. Szpitale zawsze dysponują agregatem, który zaczyna pracować, gdy nawali używane na co dzień źródło prądu.

Szczególnie użyteczne są przenośne agregaty prądu. Oprócz wyżej wymienionych placów budowy są one używane np. w branży filmowej lub rozrywkowej. Plenerowe plany zdjęciowe oraz duże imprezy czy festiwale organizowane z dala od cywilizacji (lasy, pustynie, góry, rozległe  tereny zielone itp.) nie istniałyby bez mobilnego niezależnego od sieci źródła prądu.

Jaki powinien być dobry przenośny agregat prądotwórczy?

Wybierając mobilny agregat prądotwórczy, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jaka jest proporcja między generowaną mocą a zużyciem paliwa. Oczywiste jest, że chcemy mieć zasilanie jak najdłużej na jednym tankowaniu. W niektórych zastosowaniach istotne są także poziom hałasu generowanego podczas pracy urządzenia oraz jego ciężar – jeżeli agregat będzie często przenoszony z miejsca na miejsce, dobrze, aby osoba obsługująca go była w stanie to zrobić bez szczególnego wysiłku.

Należy pamiętać o względach bezpieczeństwa. Dobrze jest zapoznać się z instrukcją, aby określić, czy dany agregat nada się do używania w warunkach, jakich potrzebujemy. Bogatą ofertę agregatów ma www.elektroinstal.poznan.pl.