Maszyny do recyklingu

Biodegradacja tworzyw sztucznych jest wyjątkowo czasochłonnym procesem i w zależności od rodzaju tworzywa może trwać nawet kilkaset lat. Dlatego, by chronić środowisko, ale także w celu oszczędności w procesach produkcyjnych, tworzywa sztuczne poddaje się recyklingowi.

Rodzaje recyklingu tworzyw sztucznych

Rozróżnia się 2 podstawowe rodzaje metod recyklingu tworzyw sztucznych – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy POL-SERVICE. Pierwsza z nich, to tzw. recykling mechaniczny, gdzie odpady z tworzywa są rozdrabniane do postaci granulatu.

Druga grupa metod przetwarzania tworzyw sztucznych to tzw. recykling surowcowy, w trakcie którego odpady z tworzywa są degradowane do związków niskocząsteczkowych za pomocą odpowiednich związków chemicznych.

Wytłaczarki jedno- i wieloślimakowe

Proces wytłaczania polega na uplastycznieniu granulatu uzyskanego z odpadów tworzyw sztucznych i ukształtowaniu nowego produktu przez wyciśnięcie uplastycznionego materiału przez specjalny ustnik, umieszczony na głowicy wytłaczarki.

Dobór właściwej wytłaczarki uzależnia się od rodzaju przetwarzanego tworzywa. W przypadku czystych polimerów, z reguły wystarczające są wytłaczarki jednoślimakowe. Dla tworzyw o dużej wrażliwości termicznej, takich jak np. PCV, zalecane są już wytłaczarki dwuślimakowe. Do obróbki kompozytów i tworzyw modyfikowanych sięga się po wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne.

Układy plastyfikujące do wytłaczarek

Jak wspomnieliśmy wcześniej, wytłaczanie wymaga uprzedniego przygotowania odzyskanego tworzywa. Proces zmiękczania tworzyw do postaci umożliwiającej ponowne wykorzystanie w roli surowca, nazywamy uplastycznianiem.

Układy plastyfikujące w maszynach do recyklingu tworzyw sztucznych konstruowane są ze ślimaka i cylindra. Ich prawidłową pracę umożliwiają dodatkowe akcesoria układu, takie jak zasobnik oraz elementy grzejne, znajdujące się na cylindrze.

Zadaniem układu plastyfikującego w wytłaczarce jest nie tylko zmiękczenie tworzywa przez mieszanie i podgrzewanie, ale także dostarczenie go do głowicy w odpowiedniej, stałej prędkości i pod właściwym ciśnieniem.