Leasing maszyn i urządzeń niezbędnych w działalności firmy

Dobry pomysł na biznes nie oznacza jeszcze sukcesu naszej działalności. Musimy zatrudnić do tego profesjonalnych pracowników oraz zadbać o odpowiednie maszyny i urządzenia. Nie jesteśmy zobowiązani do inwestycji własnych środków finansowych. Możemy skorzystać z innego rozwiązania, a mianowicie zdecydować się na leasing niezbędnych w przedsiębiorstwie sprzętów.

Co to jest leasing?

Leasing jest jednym ze sposobów na sfinansowanie maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia firmy.

Wbrew temu, co sądzi wielu przedsiębiorców, nie dotyczy jedynie samochodów firmowych. Można go zastosować także przy innego rodzaju środkach trwałych, które mają zastosowanie w funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa – komentuje nasz rozmówca z firmy Ubezpieczenia Baza Leasing Sp. z o.o.

Tak naprawdę leasingiem można objąć każdy zakup inwestycyjny, jeżeli tylko firma leasingowa zdecyduje się powierzyć go leasingobiorcy w użytkowanie.

Na czym polega leasing?

Leasing polega na otrzymaniu do dyspozycji danego sprzętu czy danej maszyny i możliwości korzystania z urządzeń, uiszczając w zamian raty leasingowe. Kiedy mija okres trwania umowy między leasingodawcą a leasingobiorcą, klient przeważnie ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu na własność. Dodatkowo może otrzymać bardzo preferencyjne warunki, dzięki którym staje się to bardzo opłacalna decyzja.

Czy leasing się opłaca?

Na leasing maszyn i urządzeń decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. Jest opłacalny, ponieważ pozwala wyposażyć zakład w praktycznie wszystkie niezbędne do jego funkcjonowania środki trwałe. Są to nie tylko samochody, ale nawet całe linie produkcyjne czy sprzęt biurowy. Forma leasingowa jest znacznie bardziej opłacalna niż zakup za gotówkę, a dzięki nieskomplikowanym formalnościom to również dostępna metoda finansowania swojego biznesu. Obejmuje znacznie mniejszą liczbę formalności, niż jest to w przypadku kredytu. Banki wymuszają konieczność dostarczania wielu dokumentów i zaświadczeń. Leasingodawcy chcą uprościć korzystanie z tej formy finansowania. Tym bardziej, że to one przez cały okres trwania umowy są właścicielami przedmiotów udzielanych w leasing. Co za tym idzie, nie stawiają wysokich wymogów i gwarantują bardzo przejrzyste procedury. Leasingobiorca sam ustala, w jaki sposób będzie spłacać raty i jaka będzie ich wysokość. Dzięki temu nie musi się martwić o swoje finanse oraz o to, że zabraknie mu pieniędzy na pozostałe potrzeby, ważne dla normalnego funkcjonowania działalności i przynoszenia przez nią zysków.