Do kogo się skierować o pomoc w uzyskaniu odszkodowania powypadkowego

Wypadki się zdarzają. Jedyne, co możemy zrobić, to zachowywać ostrożność na co dzień i ubezpieczać się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Warto wiedzieć, że ofiarom wypadków drogowych przysługuje odszkodowanie powypadkowe. Z tego tekstu dowiecie się, do kogo należy się skierować, aby otrzymać pomoc w sprawnym i szybkim uzyskaniu tego świadczenia.

Na co może liczyć ofiara wypadku komunikacyjnego?

Jako ofiara wypadku drogowego, którego przyczyną jest inny kierowca, możesz domagać się odszkodowania. Stanowi ono formę zadośćuczynienia za obrażenia ciała i uszczerbek psychiczny.

Odszkodowanie po wypadku drogowym obejmuje koszty leczenia, dochód utracony w następstwie wypadku (np. niemożność kontynuowania pracy), zwrot kosztów dojazdów (np. na leczenie) oraz uszkodzonego mienia. Jeżeli obrażenia sprawiły, że jesteśmy niezdolni do pracy i sytuacja ta się utrzyma, możemy zawalczyć o rentę.

 Co zrobić, gdy ulegniemy wypadkowi?

Jeżeli przytrafi nam się wypadek, kluczową sprawą jest dotarcie do danych sprawcy. Jeżeli jesteś w stanie, możesz zająć się tym osobiście. Jeżeli bardzo ucierpiałeś, nie martw się niczym – zajmie się tym policja. Niezbędne są: imię, nawisko, numer polisy OC, PESEL sprawcy wypadku, a także marka, model i numer rejestracyjny pojazdu, którym sprawca kierował.

Policja powinna być wzywana do tego typu zdarzeń drogowych. Jest to szczególnie przydatne wówczas, gdy sprawca nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. Może się zdarzyć, że odmówi nam okazania dokumentów. Wszystkie otrzymane informacje, a także uzyskaną przez nas dokumentację medyczną należy złożyć u właściwego ubezpieczyciela – wydawcy polisy OC sprawcy.

W takich sytuacjach warto mieć za sobą wsparcie specjalistów ds. odzyskiwania odszkodowań. Pomocne może okazać się Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym. Zajmują się oni wsparciem na każdym etapie likwidacji szkody – od zbierania dokumentacji po przelew odszkodowania na konto.