Klasyfikacja środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej zapewniają bezpieczeństwo pracownikom w zawodach, w których nieodzowne jest stosowanie np. odzieży ochronnej. O czym należy pamiętać stosując tego typu środki i jakie są ich rodzaje? O tym w poniższym artykule.

Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do jednego z rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej pracodawca powinien pamiętać, aby środki ochronne:

 • były odpowiednio dobrane do istniejącego zagrożenia i nie powodowały same z siebie jego zwiększenia,
 • odpowiadały warunkom panującym na stanowisku pracy,
 • uwzględniały wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika,
 • były dopasowane do użytkownika po niezbędnym wyregulowaniu.

Środki ochronne, w zależności od rodzaju, powinny być badane w specjalnych stanowiskach pobierczych – wyjaśnia ekspert firmy F.A.E. Zwarpol Sp. z o.o., która zajmuje się produkcją aparatury pobierczej średniego i wysokiego napięcia, układów wielkoprądowych, stanowisk pobierczych sprzętu ochrony osobistej, elektroizolacyjnego, a także specjalnych przekładników prądowych i napięciowych.

Rodzaje środków ochrony indywidualnej

Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy:

 • Sprzęt ochrony głowy, którym są przemysłowe hełmy ochronne.
 • Sprzęt ochrony słuchu, czyli wkładki lub nauszniki przeciwhałasowe.
 • Środki ochrony twarzy i oczu – okulary i gogle ochronne, osłony twarzy, przyłbice oraz tarcze spawalnicze.
 • Sprzęt ochrony układu oddechowego – w zależności od wykonywanej pracy mogą to być np. maski, aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem, filtry, pochłaniacze lub gwinty do części twarzowych.
 • Środki ochrony kończyn górnych oraz dolnych, wśród których znajdują się głównie rękawice oraz obuwie ochronne.
 • Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości – podzespoły kotwiczące, łącząco-amortyzujące, a także uprzęże.
 • Odzież ochronną, która okrywa lub zastępuje odzież osobistą oraz chroni pracownika przed jednym lub wieloma czynnikami.

Należy również pamiętać, że wszelkie środki ochrony indywidualnej dostarczane przez pracodawcę muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, a potwierdzeniem jest oznakowanie ich znakiem CE.