Kiedy lokal gastronomiczny musi być wyposażony w toaletę dla klientów?

Prowadzenie lokalu gastronomicznego związane jest z koniecznością spełnienia szeregu przepisów zahaczających o bardzo różne płaszczyzny. Jedną z kwestii, nad którą często zastanawiają się inwestorzy, są toalety w lokalu gastronomicznym. Opisujemy, jakie lokale gastronomiczne muszą posiadać toaletę dla klientów, a jakie nie, a także jakie wymagania musi spełniać taka toaleta.

Jakie lokale gastronomiczne muszą posiadać toaletę dla klientów?

Kwestie dotyczące toalet w lokalu gastronomicznym reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Wynika z niego, że toaleta musi znajdować się w każdym lokalu gastronomicznym, niezależnie od jego rozmiaru. Wbrew obiegowej nie ma znaczenia, czy w lokalu jest serwowany alkohol, czy też nie.

Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Toaleta dla klientów nie jest wymagana, gdy lokal:

  • sprzedaje jedzenie wyłącznie na wynos, a więc nie znajdują się w niej żadne stoliki, przy których mogliby usiąść goście;
  • znajduje się na dworcu, obszarze centrum handlowego czy obiektu użytkowanego publicznie. Jeśli chodzi o takie obiekty, zakłada się, że klienci lokalu gastronomicznego mogą skorzystać z toalety obiektu publicznego. Ubikacja musi znajdować się jednak nie dalej niż 75 m od lokalu.

Jakie wymagania musi spełniać toaleta dla klientów lokalu gastronomicznego?

Toaleta dla klientów lokalu gastronomicznego musi spełniać szereg wytycznych.

W przypadku niewielkiego lokalu, w którym może jednocześnie przebywać maksymalnie 10 osób, toaleta może być koedukacyjna. Jeśli lokal ma większą powierzchnię, konieczne jest zapewnienie oddzielnej toalety dla kobiet i mężczyzn. Lokal powinien posiadać jedną miskę ustępową na 20 kobiet oraz jedną miskę ustępową i jeden pisuar na 30 mężczyzn – tłumaczy nasz rozmówca z firmy Sanipol, która zajmuje się produkcją kabin sanitarnych. Jeśli lokal ma kilka pięter, a na jednej kondygnacji przebywa nie więcej niż 10 osób, toaleta może znajdować się na najbliższej, wyższej lub niższej kondygnacji ­– dodaje nasz ekspert.

W toaletach dla klientów wymagany jest przedsionek, w którym mogą być instalowane wyłącznie umywalki. Właściwa kabina WC powinna znajdować się dopiero za kolejnymi drzwiami. Przedsionki nie są jednak obowiązkowe w toaletach dla osób niepełnosprawnych. W każdej toalecie należy zapewnić klientom mydło, a także ręczniki papierowe lub suszarkę. Za możliwość skorzystania z toalety mogą być pobierane opłaty.

Wśród innych wymagań dotyczących toalet oraz pozostałych pomieszczeń higienicznosanitanych wymienić można:

  • wysokość w świetle co najmniej 2,5 m. Ściany do wysokości co najmniej 2 m powinny mieć powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci;
  • zmywalną, nienasiąkliwą oraz nieśliską posadzkę;
  • drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia.
śr. ocena 0 / głosów 0