Jakie znaczenie dla środowiska ma działalność skupów złomu?

Ochrona środowiska naturalnego w ciągu ostatnich lat stała się jednym z najważniejszych tematów w debacie publicznej. Rosnąca świadomość na temat tego problemu skłania coraz więcej osób do zmiany stylu życia. Jedną z najważniejszych rzeczy, którą możemy zrobić, by uczynić nasze otoczenie czystszym i bezpieczniejszym, jest rozsądne gospodarowanie odpadami, między innymi metalami, które należy oddawać do skupu złomu. Dlaczego to tak ważne?

skup zlomow metali ochrona srodowiska

Skupy złomu a ochrona środowiska

Skupy złomu, to jak sama nazwa wskazuje, punkty, w którym możemy sprzedać odpady metalowe po cenie surowca. Do tej kategorii zaliczamy wiele rzeczy, między innymi zużyte opakowania czy nieużywane bądź zepsute sprzęty, których nie jesteśmy w stanie pozbyć się w inny sposób – np. narzędzia, urządzenia domowe czy pojazdy. Dlaczego skupy złomu pełnią ważną funkcję w ochronie środowiska?

– Przede wszystkim pozwalają one znacząco zredukować wielkość wysypisk odpadów

– mówi przedstawiciel firmy SSW .

Gdyby nie punkty, w których skupuje się złom czy inne rodzaje surowców wtórnych, wszystkie te odpady musiałyby lądować na takich składowiskach, gdzie powoli ulegałyby rozkładowi. W dzisiejszych czasach doskonale wiemy, że metali nie można pozostawiać samych sobie, ponieważ mogą one mieć bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne. Niektóre z nich, takie jak ołów, są toksyczne – przenikając do gleby, a stamtąd do wód gruntowych mogą przyczynić się do wielu poważnych problemów zdrowotnych zarówno wśród ludzi, jak i gatunków zamieszkujących dany obszar. W skupach złomu odpady metalowe są sortowane i przetwarzane, w taki sposób, by nadawały się do dalszego użytku. W ten sposób zapobiegamy ich przenikaniu do środowiska naturalnego.

Mniejsza dewastacja środowiska

Nie tylko produkowane przez działalność człowieka zanieczyszczenia stwarzają zagrożenie dla środowiska. Ważne są również zniszczenia w ekosystemie, czynione w czasie wydobywania surowców naturalnych, takich jak metale. Recykling metalu, a więc odzyskiwanie złomu, przetwarzanie go i wykorzystywanie ponownie w produkcji może znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na nowe surowce, wydobywane z kopalni – w przeciwieństwie do papieru czy tworzyw sztucznych, metale nie tracą swoich właściwości i mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Innymi słowy – wykorzystując surowce wtórne, zapobiegamy nadmiernemu wyeksploatowaniu środowiska naturalnego oraz minimalizujemy ilość zanieczyszczeń, przedostających się do niego m.in. w wyniku działalności kopalni. Dlatego skupy złomu są tak ważne w racjonalnym gospodarowaniu odpadami.

śr. ocena 5 / głosów 3