Jaką przyczepę można holować z kategorią B?

Posiadając prawo jazdy kategorii B można prowadzić samochód o masie całkowitej do 3,5 t z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. Razem jest to więc 4250 kg. Tym samym do furgonetki o wadze 3500 kg można dodatkowo dołączyć lekką przyczepę. Problem zaczyna się dopiero wówczas, gdy taka przyczepa waży więcej niż 750 kg.

Zwiększenie uprawnień do holowania przyczep

Jeżeli zamierzamy kupić lub wypożyczyć przyczepę, taką jak np. z oferty firmy Autoport, warto wiedzieć, jakich uprawnień będziemy potrzebować do jej holowania. Od stycznia roku 2013 można dość łatwo zwiększyć swoje uprawnienia do holowania przyczep. Wprowadzono wówczas bowiem uprawnienie B96. Pozwala ono na prowadzenie pojazdów o masie maksymalnej 4250 kg bez względu na to, jaką masę ma przyczepa. Zastrzeżenie jest tylko jedno – auto holujące musi mieć minimum o 33% masę większą niż holowana przyczepa. W Polsce, aby takie uprawnienie uzyskać trzeba zdać stosowny egzamin. Jest to taki sam egzamin jak na kategorię B+E. W tym przypadku jednak nie trzeba kończyć osobnego kursu. Wystarczy zgłosić się do odpowiedniego wydziału komunikacji.

Holowanie przyczepy kempingowej

Prawo jazdy tego typu daje większe uprawnienia. Przede wszystkim można prowadzić samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg i ciągnąć przyczepę o wadze do 3500 kg. W praktyce uprawnienie B96 jest w większości przypadków zupełnie wystarczające. Z kolei do holowania średniej wielkości autem przyczepy kempingowej wystarczy prawo jazdy kategorii B. Samochód musi być tylko cięższy niż przyczepa razem z hamulcem najazdowym. Aby sprawdzić jaka przyczepa może być holowana w danej sytuacji, wystarczy dopuszczalną masę całkowitą auta podzielić przez 1,33. Ograniczenie to istnieje nawet wówczas, gdy producent samochodu dopuszcza przyczepę większą.

Hamulec najazdowy

W dowodzie rejestracyjnym auta w rubryce Q1 znajduje się maksymalna masa przyczepy hamowanej. W polu Q2 jest z kolei dopuszczalna masy przyczepy niehamowanej. Jednak warto pamiętać o tym, że zgodnie z polskimi przepisami hamulec najazdowy nie spełnia definicji hamulca, który powinien być uruchamiany z fotelu kierowcy. Tymczasem przyczepy mają tylko hamulec najazdowy. Stosowne rozporządzenie mówi, że stosunek masy pojazdu do masy przyczepy wynosić musi 1,33:1. Należy się do tej zasady bezwzględnie stosować. W ten sposób można uzyskać maksymalną masę przyczep z hamulcem najazdowym, którą danym samochodem można ciągnąć. Dane zapisane w dowodzie rejestracyjnym nie mają tutaj większego znaczenia. W zależności od wagi przyczepy wystarczy więc prawo jazdy kategorii B lub uprawnienie B96.

śr. ocena 5 / głosów 5