Jaka kara grozi za posiadanie narkotyków?

W świetle polskiego prawa odpowiedzialności karnej nie podlegają czynności polegające na zażywaniu narkotyków, natomiast za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do nawet 10 lat, w zależności od ilości posiadanej substancji psychoaktywnej. Odpowiedzialności karnej w sprawach narkotykowych podlegają osoby, które ukończyły 17 rok życia. W przypadkach młodszych oskarżonych postępowania prowadzone są w sądach rodzinnych.

Przepisy karne Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485) zabronione jest m.in.:

  • wytwarzanie, przetwarzanie i przerabianie środków odurzających, substancji psychotropowych, słomy makowej oraz nowych substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy);
  • wyrabianie, posiadanie, przechowywanie, zbywanie i nabywanie przyrządów służących ww. czynnościom;
  • dokonywanie przywozu, wywozu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostaw środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej;
  • wprowadzanie ich do obrotu lub uczestniczenie w takim obrocie;
  • udzielanie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych innym osobom lub nakłanianie do ich zażywania;
  • udzielanie lub nakłanianie do ich użycia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
  • posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  • posiadanie nowych substancji psychoaktywnych;
  • uprawa maku, konopi i krzewu koki.

Za popełnienie każdego z ww. czynów sprawcy grozi ukaranie grzywną lub ograniczeniem wolności w wymiarze określonym przepisami ustawy.

Kary za posiadanie narkotyków

Zgodnie z art. 62. 1. ustawy za posiadanie narkotyków lub dopalaczy grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. W kolejnych punktach tego artykułu ustawodawca przewiduje karę pozbawienia wolności do 10 lat w przypadku posiadania znacznych ilości środków odurzających, ale też łagodniejsze kary – grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, w przypadkach mniejszej wagi. Art. 62a. dopuszcza ponadto umorzenie postępowania przed wszczęciem śledztwa lub dochodzenia, jeśli przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe w nieznacznej ilości i przeznaczone na własny użytek. Krótkiego komentarza udzieliła nam rozmówczyni z chorzowskiej Kancelarii Adwokackiej  Magdalena Musiał.

W przepisach brak jednoznacznej interpretacji pojęć znacznej i nieznacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających, dlatego możemy dostrzec duże rozbieżności w orzecznictwie sądów w sprawach narkotykowych w różnych rejonach kraju.  Niejasne kryteria klasyfikacji czynu sprawiają, że wyroki w sprawach o posiadanie narkotyków i dopalaczy bywają zaskakująco wysokie. Dlatego tak ważne jest, by osoba podejrzana lub oskarżona o posiadanie narkotyków jak najszybciej zwróciła się po pomoc adwokata i zażądała jego obecności podczas przesłuchania.

W roku 2018 zarzut posiadania narkotyków w województwie śląskim usłyszało 2537 osób. Wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości w tym samym roku z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w całej Polsce skazano 18103 osoby, co stanowi aż 6,5% wszystkich skazanych. Na karę pozbawienia wolności skazano 6558 osób, z czego 3536 otrzymało karę w zawieszeniu.

śr. ocena 0 / głosów 0