Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

Instruktor nauki jazdy zajmuje się szkoleniem przyszłych kierowców, czyli osób, które chcą zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdu w określonej kategorii – najczęściej jest to kat. B. Z uwagi na ogromną odpowiedzialność, jaka spoczywa na barkach instruktora, pracownicy ci muszą dysponować odpowiednimi kompetencjami i predyspozycjami, aby skutecznie nauczać kursantów bezpiecznej jazdy. W jaki sposób można zostać instruktorem nauki jazdy?

instruktor-jazdy

Wymagania i kwalifikacje

Podstawowym wymaganiem, które trzeba spełnić, aby zostać instruktorem nauki jazdy, jest udokumentowana umiejętność prowadzenia danego pojazdu. Dobry instruktor powinien być utalentowanym kierowcą, który jeździ płynnie i bezpiecznie oraz dobrze radzi sobie w nieprzewidzianych sytuacjach związanych z zagrożeniem na drodze. Musi posiadać szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności praktyczne związane z techniką jazdy. Umiejętności i wiedza przyszłego instruktora weryfikowane są podczas egzaminu państwowego składającego się z części teoretycznej w formie testu i prezentacji oraz części praktycznej przeprowadzanej na placu manewrowym oraz w mieście. Aby móc podejść do egzaminu na instruktora nauki jazdy wymagane jest obecnie:

  • wykształcenie min. podstawowe;
  • prawo jazdy dla właściwej kategorii (A lub B) od co najmniej 2 lat (dla kierowców rozszerzających uprawnienia wymagana jest co najmniej trzyletnia praktyka w zawodzie instruktora na kat. B i co najmniej rok posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdów w kategorii z danego rozszerzenia);
  • niekaralność w zakresie przestępstw i wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego;
  • orzeczenia psychologiczne i lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania

Spełnienie powyższych warunków uprawnia kandydata na instruktora do odbycia szkolenia. Kurs składa się z części teoretycznej, gdzie kursanci zdobywają wiedzę z zakresu m. in. metodyki nauczania, zasad bezpieczeństwa drogowego, psychologii czy pedagogiki. Druga część kursu to zajęcia praktyczne obejmujące technikę i taktykę jazdy. Po odbyciu szkolenia można podejść do egzaminu państwowego na instruktora nauki jazdy. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia kandydata do uzyskania legitymacji instruktora nauki jazdy i wpisu do ewidencji instruktorów.

Jakie cechy powinien posiadać dobry instruktor nauki jazdy?

Warto pamiętać, że wymogi formalne to nie wszystko. Aby zostać dobrym instruktorem nauki jazdy, trzeba także posiadać odpowiednie predyspozycje i cechy personalne.

Wiedza i umiejętności z zakresu prowadzenia pojazdów to podstawa w zawodzie instruktora, ale trzeba też pamiętać, że taka osoba jest przede wszystkim nauczycielem. – Mówi przedstawiciel szkoły nauki jazdy ABS w Warszawie. – Dlatego też dobry instruktor powinien skutecznie przekazywać wiedzę i posiadać wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne. Kluczem do sukcesu jest elastyczne, indywidualne podejście do każdego kursanta, umiejętność nawiązywania kontaktów i odpowiedniego motywowania. Przyda się również cierpliwość i opanowanie. Wiedza, doświadczenie i odpowiednie nastawienie to podstawa w zawodzie instruktora nauki jazdy.

śr. ocena 0 / głosów 0