Jak zorganizować transport zmarłych

Nieodłącznym elementem każdej uroczystości pogrzebowej jest transport zmarłych. Do tego celu wykorzystywane są specjalistyczne samochody, które są przystosowane do przepisów obowiązujących w branży funeralnej. Nie wszyscy jednak wiedzą jak wygląda zorganizowanie transportu zmarłych w praktyce. Jak więc należy się za to zabrać krok po kroku? Kto może wystąpić z wnioskiem o transport zwłok?

transport-zwlok

Kto może transportować zwłoki?

Transportu zwłok dokonywać mogą jedynie te firmy, które posiadają odpowiednie zezwolenia na tego typu działalność. Jedną z nich jest przykładowo firma Hades z Lublina. Kwestie prawne z tym związane reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich z roku 2007. Do złożenia wniosku o wydanie pozwoleń na przewóz zmarłego uprawniona jest najbliższa rodzina. We wniosku muszą znaleźć się takie dane jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej. Ponadto trzeba pamiętać o dacie i miejscu śmierci, a także miejscu, w których zwłoki są przechowywane i miejscu pochówku.

Jakie dokumenty należy dostarczyć przed przetransportowaniem zwłok?

Jeśli w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym potwierdzającym zgon nie określono przyczyny śmierci, do wniosku należy dodatkowo dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej. Warto też pamiętać o tym, że środek transportu przeznaczony do przewożenia zmarłych musi zawsze spełniać odpowiednie wymagania sanitarne i techniczne. Przede wszystkim powinien być on w sposób trwale oznakowany (wskazanie jego przeznaczenia). Oprócz tego musi posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części dedykowanej na umieszczenie zwłok.

Jak wygląda transport zwłok?

W czasie transportu trumna nie może w żaden sposób się przesuwać. W miejscu jej ulokowania w samochodzie powinna znaleźć się podłoga wykonana z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących. Ponadto pojazd musi posiadać odpowiednie miejsce na przechowywanie środków myjących i jednorazowych rękawic ochronnych. W części, w której przewożone jest ciało, nie mogą pod żadnym pozorem znaleźć się miejsca siedzące. Po każdym transporcie zwłok trzeba pojazd dokładnie zdezynfekować, w części, w której umieszczone były zwłoki. Pojazd, który na co dzień służy do przewozu zwłok powinien być też zarejestrowany jako pojazd specjalny, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.

śr. ocena 5 / głosów 5