Jak wyglądają formalności związane z rejestracją wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli lokali znajdujących się w jednej nieruchomości. W czasie rosnącego niezadowolenia z działania spółdzielni mieszkaniowych wspólnoty stają się coraz popularniejsze. Rejestracja wspólnoty niesie ze sobą wiele korzyści, m.in. oszczędności, usprawnienie remontów i napraw. Jakie warunki trzeba spełnić, aby założyć wspólnotę mieszkaniową? Jakie formalności są wymagane do jej zarejestrowania?

wspolnota mieszkaniowa jak ja zalozyc

Ekspert z Wspólnota s.c. Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi:

Rejestracja wspólnoty mieszkaniowej daje wiele możliwości związanych z zarządzaniem nieruchomością. Sprawdza się m.in. wtedy, kiedy spółdzielnia nie działa na korzyść mieszkańców. Prowadzenie formalno-prawne spółdzielni przez zarząd wyłoniony z grona właścicieli lokali może stanowić zbyt duże obciążenie dla nich, dlatego lepiej wynająć profesjonalistów.

Jak założyć wspólnotę mieszkaniową?

Wspólnota mieszkaniowa powstaje automatycznie z chwilą wyodrębnienia się (sprzedaży) jednego z lokali w nieruchomości, jeżeli jest ona własnością samorządu, dewelopera, osoby fizycznej lub zakładu pracy. Członkiem takiej wspólnoty zostaje się w chwili zakupu mieszkania własnościowego, nawet jeśli to pierwsze mieszkanie w budynku.

Nieco inaczej powstaje wspólnota mieszkaniowa w nieruchomości należącej do spółdzielni mieszkaniowej. W tym przypadku wspólnota powstaje również automatycznie, ale w momencie zbycia ostatniego lokalu. Właścicielom lokali przysługuje prawo do założenia wspólnoty pod warunkiem podjęcia uchwały przez większość o podleganiu pod ustawę o wspólnotach mieszkaniowych.

Powyższe rozróżnienie jest istotne dla prezentacji formalnej rejestracji wspólnoty, ponieważ dla pierwszej grupy będzie łatwiejsza, niż dla drugiej.

Jakie formalności są wymagane do rejestracji wspólnoty?

Najprościej zarejestrować wspólnotę mieszkaniową, jeżeli nieruchomość, w której znajdują się lokale, należy do dewelopera, samorządu, zakładu pracy lub osoby fizycznej. W takiej sytuacji należy zacząć od zwołania zebrania właścicieli, na którym trzeba powołać zarząd, określić statut, sposób ewidencjonowania kosztów zarządu i wysokość miesięcznych zaliczek. Zarząd wnioskuje do Urzędu Statystycznego o nadanie REGON-u, a do Urzędu Skarbowego o nadanie NIP-u. Zarząd ma obowiązek zawarcia wszelkich umów, które regulują prawidłowe działanie budynku – dostarczania energii elektrycznej, ogrzewania i innych.

W przypadku budynku należącego do spółdzielni mieszkaniowej najpierw należy ustalić, czy większość mieszkańców chce założenia wspólnoty. Ustala się to na podstawie odpisu z ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym. Po konsultacjach ze wszystkimi mieszkańcami i uzyskaniu większości należy skierować wniosek do spółdzielni o zwołanie zebrania wspólnoty. Dopiero na zebraniu powołuje się zarząd, który ma obowiązki wymienione we wcześniejszym paragrafie.

Administrowanie wspólnot mieszkaniowych można powierzyć firmie zewnętrznej, która przejmie obowiązki zarządu, również w kwestii rejestracji wspólnoty.

śr. ocena 5 / głosów 1